Projekty

Dotacja iLABS

„Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej”, decyzja nr 6599/IB/SP/201 MNiSW.Okres realizacji projektu: 2016-2018

SPUB

Środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 – 2019, MNiSW ID: 344270


Dotacja MON

„Rozbudowa zintegrowanego stanowiska do pomiaru stężeń śladowych ilości substancji w celu osiągnięcia zdolności do wykrywania materiałów wybuchowych w cieczach z ultra-wysoką rozdzielczością”.  Okres realizacji projektu: 2018-2019

hFSO

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni”, ID: 342456, NCBR konkurs nr BIO8. Okres realizacji projektu: 2016-2018

LBSE

Projektu realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 pt. „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”. lata 2015-2020

DIAEXP

Projekt SPS G5147 realizowany w ramach „Science for Peace and Security (SPS) Programme, NATO”, pt. „Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication”. Okres realizacji projektu: 2017-2020

Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni

Rozwój Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 2017

Analiza możliwości wykrywania produktów zawierających nikotynę metodami laserowej spektroskopii absorpcyjnej

Rozwój Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 2017

Techmatstrateg

Projekt w I konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG pt. „Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów”. Okres realizacji projektu: 2017 – 2020

Optoelektroniczny sensor lotnych markerów chorobowych

Badania w ramach OPUS 12 realizowanego na UW, pt. „Optoelektroniczny sensor lotnych markerów chorobowych”, NCN, ID: 151673. Okres realizacji projektu: 2017-2019