START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

iLODS

Zintegrowane Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych

(integrated Laboratory of Optical Detection Systems)

 

W laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych prowadzone są prace o charakterze badawczym i rozwojowym w zakresie zastosowań i rozwoju detektorów promieniowania optycznego oraz optymalizacji stopni wejściowych fotoodbiorników. Zakres badań w głównej mierze jest zdefiniowany przez tematykę prowadzonych projektów naukowych, w których stosowane są różnego rodzaju detektory i fotoodbiorniki. Stanowiska badawcze stanowią elementy zintegrowanego laboratorium do badania detektorów (również zintegrowanych z układami optycznymi) i modułów detekcyjnych wyposażonych w stopnie wzmacniające i niezbędne układy sterujące.
iLODS wyposażone jest w urządzenia umożliwiające badania wybranych parametrów fotoodbiorników, ważnych z punktu widzenia realizowanych projektów, np. pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych, spektralnych w zakresie LWIR, szumowych (dla detektorów o dużych impedancjach) oraz czasu odpowiedzi modułów detekcyjnych. W tym celu stosowane jest przestrajalne źródło pikosekundowych impulsów laserowych firmy Ekspla, spektrometr dyfrakcyjny – model iHR 320, analizatory sygnałów SR 770 oraz DSA 70404, zestaw wzmacniaczy typu Lock-In: SR 510; SR 530; SR 844 RF; SR 850 DSP; LIA-150, zestaw specjalizowanych generatorów funkcji i źródeł zasilania. Laboratorium rozwijane jest w kierunku poszerzenia zakresu badawczego o nowe typy detektorów promieniowania optycznego (np. supersieci drugiego rodzaju, SiC, HOT o krótkiej stałej czasowej, azotkowych, grafenowych, przestrajanych, sprzężonych z rezonatorami) i osiąganie coraz lepszych parametrów.

 

iLODS