START Projects PL ZDSO Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Analiza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych

Projekt nr 120/14/E-410/M/2011 finansowany ze środków MNiSZW. Celem projektu badawczego była analiza oraz badanie układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych (MW). Realizacja pracy umożliwiła ocenę możliwości zastosowania tych układów w systemie optoelektronicznego sensora przeznaczonego do wykrywania par materiałów wybuchowych działającego w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.
Wykrywanie śladowych ilości par materiałów wybuchowych w krótkim czasie jest niezwykle trudne. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia należy zastosować specjalne układy pozwalające na uzyskanie wyższej koncentracji par MW w jednostce objętości. W takim przypadku kompletny system detekcyjny złożony jest z trzech zasadniczych podsystemów: układu pobierania próbek, układu koncentracji i dekompozycji oraz układu detekcji.
W ramach prowadzonych badań zastosowano prototypowe układy stanowiące element systemu zatężania i termicznej dekompozycji. W ramach projektu przeprowadzono analizę oraz badanie opracowanych, prototypowych układów zatężania i termicznej dekompozycji pod kątem zastosowania ich w opracowanych w IOE WAT, wysokoczułych optoelektronicznych sensorach działających w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.