Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Jacek Wojtas (English version)

Head of the Group of Optical Signal Detection

Col. Jacek Wojtas, Prof. of MUT - member of the Committee of Metrology and Scientific Equipment of the Polish Academy of Sciences. Member of the Metrology Council appointed by the Polish Minister of Development in 2017. Academic teacher and expert in optical signal detection, optoelectronic metrology and optoelectronic sensors for detecting traces of various volatile compounds. His research are focused on the use of state-of-the-art laser technology in optoelectronic gas sensors for environmental applications (gaseous pollution monitoring), medical diagnostics (detecting diseases biomarkers in human breath) and for safety systems (explosives detection). More than 230 publications in the field of optoelectronics and metrology, 3 patent applications, 30 papers and lectures at conferences, member of scientific committee different conferences. Director of eigth R&D national projects and co-director of the NATO project, main investigator in eighteen R&D national projects. For scientific and educational achievements J. Wojtas was repeatedly awarded. Among others he received the Minister of National Defense Award: 2nd degree (2008) and 1st degree (2016), Rector's Awards (2011, 2012r., 2014r.), Director's Award (2012r., 2013), 1st place in the competition "Product OPTON 2012", gold medal “For contributions to the defense of the country" (2015), silver medal "Armed forces in the service of the homeland" (2018), medal of the National Education Commission (2018), title of "Distinguished MUT teacher" (2016) and "Distinguished Polish soldier of the 3rd degree" (2018).

PBN: PBN ID: 1103192

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4350-0729

SCOPUS: Author ID: 12241107000

Web of Science >>>

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Wojtas

Address: Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Gen. Witolda Urbanowicza 2 St., 00-908 Warsaw, POLAND
e-mail: jacek.wojtas@wat.edu.pl
tel. +48 261 837943

 

 

Laboratories

ILABS ILODS

Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych

Projekt realizowany w ramach programu Preludium II, NCN, ID: 175441. Głównym celem naukowym było poznanie zjawisk zachodzących podczas procesu zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych (MW), określenie optymalnych parametrów pracy opracowanych układów zatężania i ich implementacje w optoelektronicznym sensorze śladowych ilości par MW. Zastosowanie tych układów w czujniku miało na celu zwiększenie czułości całego systemu pomiarowego. W badaniach zastosowano prototypowe układy zatężania i termicznej dekompozycji. Układy te zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane w ramach współpracy Instytutu Optoelektroniki WAT, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW oraz Instytutu Elektroenergetyki PW. Ponadto do badan użyto opracowane w IOE WAT, wysokoczułe optoelektroniczne sensory działające w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej (ang. cavity enhanced absorption spectroscopy - CEAS).

iLODS

Zintegrowane Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych

(integrated Laboratory of Optical Detection Systems)

 

W laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych prowadzone są prace o charakterze badawczym i rozwojowym w zakresie zastosowań i rozwoju detektorów promieniowania optycznego oraz optymalizacji stopni wejściowych fotoodbiorników. Zakres badań w głównej mierze jest zdefiniowany przez tematykę prowadzonych projektów naukowych, w których stosowane są różnego rodzaju detektory i fotoodbiorniki. Stanowiska badawcze stanowią elementy zintegrowanego laboratorium do badania detektorów (również zintegrowanych z układami optycznymi) i modułów detekcyjnych wyposażonych w stopnie wzmacniające i niezbędne układy sterujące.
iLODS wyposażone jest w urządzenia umożliwiające badania wybranych parametrów fotoodbiorników, ważnych z punktu widzenia realizowanych projektów, np. pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych, spektralnych w zakresie LWIR, szumowych (dla detektorów o dużych impedancjach) oraz czasu odpowiedzi modułów detekcyjnych. W tym celu stosowane jest przestrajalne źródło pikosekundowych impulsów laserowych firmy Ekspla, spektrometr dyfrakcyjny – model iHR 320, analizatory sygnałów SR 770 oraz DSA 70404, zestaw wzmacniaczy typu Lock-In: SR 510; SR 530; SR 844 RF; SR 850 DSP; LIA-150, zestaw specjalizowanych generatorów funkcji i źródeł zasilania. Laboratorium rozwijane jest w kierunku poszerzenia zakresu badawczego o nowe typy detektorów promieniowania optycznego (np. supersieci drugiego rodzaju, SiC, HOT o krótkiej stałej czasowej, azotkowych, grafenowych, przestrajanych, sprzężonych z rezonatorami) i osiąganie coraz lepszych parametrów.

 

iLODS

Analiza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych

Projekt nr 120/14/E-410/M/2011 finansowany ze środków MNiSZW. Celem projektu badawczego była analiza oraz badanie układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych (MW). Realizacja pracy umożliwiła ocenę możliwości zastosowania tych układów w systemie optoelektronicznego sensora przeznaczonego do wykrywania par materiałów wybuchowych działającego w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.
Wykrywanie śladowych ilości par materiałów wybuchowych w krótkim czasie jest niezwykle trudne. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia należy zastosować specjalne układy pozwalające na uzyskanie wyższej koncentracji par MW w jednostce objętości. W takim przypadku kompletny system detekcyjny złożony jest z trzech zasadniczych podsystemów: układu pobierania próbek, układu koncentracji i dekompozycji oraz układu detekcji.
W ramach prowadzonych badań zastosowano prototypowe układy stanowiące element systemu zatężania i termicznej dekompozycji. W ramach projektu przeprowadzono analizę oraz badanie opracowanych, prototypowych układów zatężania i termicznej dekompozycji pod kątem zastosowania ich w opracowanych w IOE WAT, wysokoczułych optoelektronicznych sensorach działających w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.

Podkategorie