START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Mirosław Nowakowski

 

 CV

dr inż. Mirosław Nowakowski

 

W 1991 roku ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w specjalności optoelektronika na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej.

Działalność naukową rozpoczął w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w 1991 roku.

Od 1992 roku pracuje w Instytucie Optoelektroniki WAT. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów dotyczących podstaw optoelektroniki, detekcji sygnałów optycznych oraz metrologii promieniowania optycznego.

W 2005r. obronił rozprawę doktorską pt. „Analiza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowego”. Praca doktorska była podsumowaniem dorobku naukowego w zakresie pomiarów parametrów energetycznych promieniowania laserowego.

Jest specjalistą w dziedzinie detekcji sygnałów optycznych i metrologii optoelektronicznej. Ponadto zajmuje się badaniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania laserowego w łączności optycznej oraz spektroskopii laserowej.

Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne był kilkakrotnie wyróżniany i nagradzany przez Rektora WAT i Komendanta IOE.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji naukowych.