START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Artur Prokopiuk

 

 CV

Mjr mgr inż. Artur Prokopiuk

 

W 1998 roku ukończył studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w specjalności „urządzenia optoelektroniczne” na Wydziale Elektroniki.

Po rocznej praktyce w Żaganiu objął stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Optoelektroniki WAT.

W ramach działalności naukowej zajmuje się pracami dotyczącymi nanotechnologii, wykorzystaniem funkcjonalnych cienkich warstw dla potrzeb techniki i medycyny oraz hybrydowym osadzaniem powłok metodami laserowymi, rozpylania magnetronowego oraz chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Współpracował z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Odbył krótkoterminowe staże w Fizyczno-Technicznym Instytucie AN Rosji w St. Petersburgu, Kansas State University USA, Instytucie Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, Wydziale Informatyki i Inżynierii Uniwersytetu w Québec, Kanada oraz w Instytucie Technicznym w Tokyo.

Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych z dziedziny optoelektroniki i inżynierii materiałowej.