START Projects
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Projekty

Dotacja iLABS

„Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej”, decyzja nr 6599/IB/SP/201 MNiSW.Okres realizacji projektu: 2016-2018

SPUB

Środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 – 2019, MNiSW ID: 344270


Dotacja MON

„Rozbudowa zintegrowanego stanowiska do pomiaru stężeń śladowych ilości substancji w celu osiągnięcia zdolności do wykrywania materiałów wybuchowych w cieczach z ultra-wysoką rozdzielczością”.  Okres realizacji projektu: 2018-2019

hFSO

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni”, ID: 342456, NCBR konkurs nr BIO8. Okres realizacji projektu: 2016-2018

LBSE

Projektu realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 pt. „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej". lata 2015-2020

DIAEXP

Projekt SPS G5147 realizowany w ramach „Science for Peace and Security (SPS) Programme, NATO”, pt. „Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication”. Okres realizacji projektu: 2017-2020

Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni

Rozwój Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 2017

Analiza możliwości wykrywania produktów zawierających nikotynę metodami laserowej spektroskopii absorpcyjnej

Rozwój Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 2017

Techmatstrateg

Projekt w I konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG pt. „Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów”. Okres realizacji projektu: 2017 - 2020

Optoelektroniczny sensor lotnych markerów chorobowych

Badania w ramach OPUS 12 realizowanego na UW, pt. „Optoelektroniczny sensor lotnych markerów chorobowych”, NCN, ID: 151673. Okres realizacji projektu: 2017-2019

 

2016

pdfOptoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych
Okres realizacji projektu: 2012 - 2016

 

2015

pdfBadanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2012 - 2015

 

2014

pdfAnaliza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2011 - 2014

 

2011

pdfOpracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2009 - 2011

 

pdfWielospektralny optoelektroniczny czujnik gazu działający w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.
Okres realizacji projektu: 2009 - 2011

 

2010

pdfOpracowanie procedury pomiarowej i optymalizacja stanowiska do badań czułości widmowej detektorów promieniowania optycznego stosowanych w litografii oraz mikroskopii
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010

pdfBezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-18 mikrometrów
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010


pdfPrzenośny optoelektroniczny czujnik NOx do monitoringu atmosfery
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010

 

2008

pdfGłowica z dwoma torami detekcyjnymi do pomiaru energii miękkiego promieniowania X oraz ultrafioletu (grant rektorski)
Okres realizacji projektu: 2006 - 2008


pdfZwiększenie czułości czujnika NO2 działającego w oparciu o metodę CEAS (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

 

2006

pdfOptymalizowane układy przetwarzania sygnału do detektorów GaN
Okres realizacji projektu: 2004 - 2006


pdfSystem detekcji do pomiaru energii impulsów promieniowania skrajnego nadfioletu o długości fali 13,5 nm emitowanego ze źródła laserowo-plazmowego (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2005 - 2006

2005

pdfAnaliza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowgo (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2004 - 2005

 

 2004

pdfNiskoszumowe układy przetwarzania sygnału do detektorow promieniowania optycznego o ekstremalnie niskiej i wysokiej rezystancji
Okres realizacji projektu: 2003 - 2004

 

2002

pdfBadania szumów wybuchowych oraz ograniczenie ich wpływu w fotoodbiorniku z detektorem piroelektrycznym
Okres realizacji projektu: 2001 - 2002

 

1997

pdfUrządzenie do pasywnej lokacji obiektów powietrznych w podczerwieni
Okres realizacji projektu: 1999 - 2000

 

1998

pdfAnaliza, opracowanie i badania weryfikacyjne wielowidmowego pirometru podczerwieni
Okres realizacji projektu: 1997 - 1998

 

1997

pdfAnaliza, opracowanie i badania weryfikacyjne wysokoczułych fotoodbiorników do dalmierzy laserowych oraz innych zastosowań specjalnych pracujacych w zakresie widmowym bezpiecznym dla oczu
Okres realizacji projektu: 1996 - 1997