START News
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Otwarcie przewodu doktorskiego mjr. Artura Prokopiuka

13.03.2019

W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej do analizatorów powietrza wydychanego przez człowieka”, które jest związane z wszczęciem przewodu doktorskiego przez Kierownika naszego laboratorium mjr. Artura Prokopiuka. Przedstawione wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem i uzananiem adytorium. Na najbliższej Radzie IOE odbędzie się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów :)!

ZDSO