START News
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

OFERTA PARCY / JOB OFFER

14.03.2019

Inżynier (technik) elektronik
Zatrudnimy na pełny etat inżyniera elektronika lub technika elektronika z podstawową wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym.
Osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem układów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów.
Możliwość zatrudnienia na pełny etat oraz umów dodatkowych.
Zgłoszenia zawierające CV z opisem doświadczenia proszę nadsyłać na adres jacek.wojtas@wat.edu.pl. W tytule proszę wpisać: ZDSO-b.70-Technik.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
 
Engineer (technician) in electronics
Position: Technician
Department: Institute of Optoelectronics
Location: Poland, Warsaw
Forward candidate applications to email: jacek.wojtas@wat.edu.pl
Fields of expertise: Electronic Engineering, General Engineering, Industrial Engineering
Job Description:
Engineer / technician in electronics with the basic knowledge and practical experience. The person will be responsible for performing work related to the maintenance of laboartoratory exercises for students. Possibility of full-time employment and additional contracts.
Reference number: Engineer / technician in electronics / ZDSO-b.70-Technik

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa