START Projects PL ZDSO Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych

Projekt realizowany w ramach programu Preludium II, NCN, ID: 175441. Głównym celem naukowym było poznanie zjawisk zachodzących podczas procesu zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych (MW), określenie optymalnych parametrów pracy opracowanych układów zatężania i ich implementacje w optoelektronicznym sensorze śladowych ilości par MW. Zastosowanie tych układów w czujniku miało na celu zwiększenie czułości całego systemu pomiarowego. W badaniach zastosowano prototypowe układy zatężania i termicznej dekompozycji. Układy te zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane w ramach współpracy Instytutu Optoelektroniki WAT, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW oraz Instytutu Elektroenergetyki PW. Ponadto do badan użyto opracowane w IOE WAT, wysokoczułe optoelektroniczne sensory działające w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej (ang. cavity enhanced absorption spectroscopy - CEAS).