START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Charakteryzacja nowej generacji detektorów promieniowania zakresu podczerwieni

Wymiernym efektem projektu będzie opracowanie narzędzi, które umożliwią rozszerzenia zakresu badań prowadzonych w obszarze charakteryzacji detektorów promieniowania podczerwonego. Opracowane stanowiska i wyniki badań mogą być podstawą do wystąpienia z wnioskiem do NCN o finansowanie projektu badawczego związanego z doktoratem. Udokumentowanym rezultatem projektu będzie natomiast sprawozdanie obejmujące opis wykorzystanych metod, zaimplementowanych procedur oraz stanowisk. Elementy tego sprawozdania zostaną wykorzystane przy redagowania rozprawy doktorskiej.