START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

LBSE

Zad. 1.9.1. /2.9.1 „Opracowanie urządzeń pomiarowych, które znajdą zastosowanie w przyszłościowych rozwiązaniach układów ostrzegania o broni laserowej i systemów jej przeciwdziałania”,

Celem zadania jest opracowanie monitorującego zestawu pomiarowego (MZP) do kontroli wybranych parametrów źródeł promieniowania laserowego zastosowanych w systemie LSBSE. W wyniku realizowanych prac projektowych i badań wstępnych uzgodniono, że układ MZP będzie dokonywał pomiaru mocy w wyznaczonych punktach płaszczyzny przekroju poprzecznego wiązki promieniowania laserowego. Będzie on zainstalowany w obudowie systemu laserowego dużej mocy, za jednym ze zwierciadeł dichroicznych kierujących wiązkę dużej mocy. W ten sposób będzie możliwe zapewnienie pomiaru mocy podczas pracy systemu laserowego. Zakłada się, że MZP będzie podłączony do systemu zasilania i chłodzenia systemu laserowego. W kolejnych etapach realizacji zadania i projektu podjęte zostaną pozostałe zagadnienia integracji MZP.

Zdefiniowane wymagania dla układu MZP:

-moc promieniowania w uzgodnionej płaszczyźnie pomiaru < 10W;

-dynamika zmian mocy promieniowania: ~ 104;

-profil wiązki: Gaussa – osiowosymetryczna;

-średnica wiązki dla 99.95% mocy: 49mm;

-odległość punktów pomiarowych wzdłuż osi płaszczyzny przekroju poprzecznego wiązki co ~0.5cm;

-dostępna powierzchnia na płycie systemu laserowego: 10x10cm.