START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni

Celem projektu LasBITer jest opracowanie demonstratora technologii hybrydowego systemu łączności bezprzewodowej o zwiększonej dostępności i bezpieczeństwie transmisji danych. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku opracowania zintegrowanego urządzenia składającego się z laserowego łącza FSO-IR oraz toru radiowego. Tor optyczny będzie pracował w zakresie widmowym ok. 8-12 μm, przy zastosowaniu laserów kaskadowych. Przeznaczony on będzie do pracy zarówno jako samodzielny tor transmisji danych, jak również do systemów hybrydowych (FSO-IR/RF). W systemie zastosowano unikalny zestaw urządzeń komunikacyjnych umożliwiających nie tylko podłączenie demonstratora do sieci teleinformacyjnej, ale również oferujących opcje związane z konfiguracją kanałów transmisyjnych, analizą jakości przesyłania danych w tych kanałach oraz kodowanie danych.

 

Strona projektu LasBITerLasBITer