Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Dotacja MON

Celem inwestycji jest pozyskanie możliwości wysokorozdzielczych pomiarów widm absorpcyjnych materiałów wybuchowych (MW) oraz innych substancji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Doposażenie posiadanej aparatury wchodzącej w skład zintegrowanego stanowiska do laserowej spektroskopii absorpcyjnej (iLABS) umożliwi osiągnięcie zdolności do wyznaczania charakterystyk referencyjnych tych substancji oraz do rozwoju krajowych technologii sensorowych, a tym samym laserowych i detektorowych. Możliwe będzie również wykonywanie ekspertyz, np. do wstępnych założeń taktyczno-technicznych (WZTT) dla specjalistycznego sprzętu wojskowego. Proponowana do zakupu aparatura jest unikatowa i umożliwi kompleksowe badania poza zakresem możliwości innych ośrodków naukowych w kraju oraz za granicą. Do tej pory, na stanowisku iLABS przeprowadzono już wiele istotnych badań, które umożliwiły m.in. opracowanie dedykowanych optoelektronicznych układów ultraczułej laserowej spektroskopii absorpcyjnej m.in. do wykrywania par materiałów wybuchowych takich jak NG, TNT, RDX, HMX. Opracowywane układy stosowane były także do wykrywania gazowych biomarkerów w oddechu ludzkim, szkodliwych gazów w atmosferze oraz wykonania badań porównawczych komercyjnych urządzeń.