START News
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Pożegnanie mgr Kamili Iwańskiej-Zbojna

25 września pożegnaliśmy mgr Kamilę Iwańską-Zbojna, odchodzącą na wyższe stanowisko do Instytutu Optoelektroniki. W Zespole Detekcji Sygnałow Optycznych mgr Kamila Iwańska-Zbojna zajmowała się współpracą z instytucjami finansującymi projekty, przygotowywała sprawozdania finansowe oraz analizowała dochody i wydatki w ramach tych projektów.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę w obecności całego Zespołu złożył kierownik ZDSO ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

Udział w MSPO 2017

W dniach 5-9 września już po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO 2017 Kielce). Wydarzenie to przyciąga tysiące gości, wśród których znajdują się przedstawiciele ministerstwa obrony oraz resortów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zarówno z kraju jak i zagranicy. Na MSPO prezentowane są przede wszystkim najnowsze produkty oraz technologie znajdujące swoje zastosowanie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Udział w MSPO brała również Wojskowa Akademia Techniczna, która prezentowała swoje najważniejsze osiągnięcia takie jak system automatycznej, biometrycznej odprawy granicznej, laserowy fotoradar, systemy lidarowe zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, technologie detektorów podczerwieni, samolot patrolowy „OSA”, bezzałogowe statki powietrzne czy system magazynowania wodoru.

Na wystawie zaprezentowane zostały również trzy systemy opracowane w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych w ramach projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 • układ pobierania markerów chorobowych będący interfejsem pomiędzy pacjentem, a wysokoczułym optoelektronicznym sensorem biomarkerów;
 • optoelektroniczny czujnik, który umożliwia wykrywanie tlenku azotu (NO) o stężeniach na poziomie ppb (ang. parts per bilion). Został on zastosowany m.in. w badaniach laboratoryjnych do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz do analizy powietrza wydychanego przez ludzi w celu określenia możliwości wczesnego wykrywania astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy raka płuc;
 • laserowe łącze w otwartej przestrzeni (ang. Free Space Optics -FSO) pracujące w technologii bezprzewodowej komunikacji optycznej, w której do przesyłania danych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem stosuje się emisję i propagację promieniowania optycznego w wolnej przestrzeni.

dr inż. Beata Rutecka

 

 

 

 

MPSO 2017 2

MPSO 2017 3

 

 

 

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 3. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 4. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 5. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 400 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Udukumentowane doświadczenie w pracy naukowej zbieżnej z wykształceniem,
 3. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 4. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 5. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 6. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Kandydat będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 500 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 3. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wynagrodzenie: 3000zł/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.