START News
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Przegląd serwisowy systemu FTIR Nicolet IS50

14.12.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019 w dniu 14.12.2018 autoryzowany przedstawiciel firmy Spectro-Lab przeprowadził przegląd serwisowy systemu spektrometrycznego FTIR Nicolet IS50 firmy Thermo Fisher Scientific Inc. z wyposażeniem do widmowych pomiarów czasowo-rozdzielczych z rozdzielczością poniżej 50ns umożliwiającą badanie charakterystyk impulsowych źródeł promieniowania wraz z systemem wieloprzejściowej komórki absorpcyjnej o drodze optycznej wynoszącej 10m umożliwiającej szybką identyfikację substancji gazowych o małych stężeniach, nawet poniżej 1 ppm.

FTIR iS50 1

FTIR iS50 2

 

Przegląd serwisowy analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc.

11.12.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019 w dniu 11.12.2018 przeporwadzono testy aktualizacji analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc., dostarczonej przez autoryzowanego przedstawiciela - firmę Tespol, realizującą przegląd serwisowy.

Tektronix 1

Przegląd spektrometru siatkowego Horiba iHR320

25.10.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019, w dniach 24-25.10.2018r. przeprowadzono przegląd spektrometru siatkowego Horiba iHR320. Został on wykonany przez przedstawiciela firmy COMEF Sp. Z o.o. Sp.k. Firma ta jest jedynym dystrybutorem tego sprzętu w Polsce i od wielu lat zajmuje się również jego serwisowaniem.
Przegląd ten obejmował m.in.
•    sprawdzenie działania elementów optomechanicznych tj. szczelin, przysłon, modulatora,
•    sprawdzenie układów optycznych: siatek oraz zwierciadeł,
•    kalibrację monochromatora,
•    testy źródeł promieniowania,
•    testy oprogramowania i interfejsów sygnałowych.
Przeprowadzony przegląd systemu potwierdził jego sprawność i parametry oraz przydatność w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych związanych z ultraczułymi optoelektronicznymi sensorami i systemami łączności laserowej.

Horiba 1

Horiba 2

Horiba 3

Instalacja spektrometru o dużej rozdzielczości IFS 125HR firmy BRUKER

30.11.2018

W dniach 26-30 listopada specjaliści z firmy BRUKER GMBH oraz z BRUKER POLSKA przeprowadzili instalację i testy systemu fotospektrometrycznego o dużej rozdzielczości typu IFS 125HR zakupionego z dotacji celowej MON. System umożliwia pomiar charakterystyk widmowych ciał stalych, cieczy oraz gazów z rozdzielczością do 0,0015/cm w zakresie od UV do FIR. Instalacja zakończyła się dwudniowym szkoleniem z obsługi systemu.

FTIR 1

FTIR 2

Przebudowa iLABS - dostawa systemu wentylacji i filtracji

24.10.2018

W tym tygodniu laboratorium iLABS wyposażone zostało w nowoczesny system wentylacji pomieszczeń oraz filtracji powietrza. Filtracja jest konieczna ze względu na potrzebę utrzymania w czystości układów optycznych oraz systemów diagnostycznych. Właściwe i stabilne warunki pracy, w szczególności temperatury i wilgotności są niezbędne dla zapewnienia poprawności pracy przyrządów badawczych, w szczególności systemów laserowych i generatora gazów. Stabilne warunki pracy sąkonieczne ze względu na wymagania producentów i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wyposażenie zostało zrealizowane w ramach realizacji dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

  MG 2269 OK

 MG 2274 OK

IMG 2298

 MG 2278 OK