START Group (2) Skład zespołu Beata Zakrzewska PL ZDSO Beata Rutecka - Publikacje

Beata Rutecka - Publikacje

 

 CV | KontaktPublikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

2013

 

Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu
Zbigniew BIELECKI, Jacek WOJTAS, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Artur PROKOPIUK, Magdalena GARLIŃSKA, Elektronika 7/2013

Concentration system for volatile compounds detection 
Beata RUTECKA,  Jacek WOJTAS, Janusz MIKOŁAJCZYK, Zbigniew BIELECKI, Tadeusz STACEWICZ, Safety and Security Engineering V (2013)

Nitrogen Oxides Optoelectronic Sensors Operating in Infrared Range of Wavelengths
Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 124 (2013)

 

2012

Cavity ring down spectroscopy: detection of trace amounts of substance
STACEWICZ Tadeusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2012 ; Opto-Elektron. Rev. ; trace matter detection, absorption spectroscopy, laser spectroscopy

NO&N2O detection employing cavity enhanced technique
WOJTAS Jacek, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, BIELECKI Zbigniew ; 2012 ; SPIE ; CEAS sensor, NO&N2O sensor

NO2 and NO detection with CEAS method
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2012 ; PIERS ; CEAS sensors, laser spectroscopy, gas sensors

Transmitter for free space optics with integrated driver
Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Magdalena GUTOWSKA, Mirosław NOWAKOWSKI, Dariusz SZABRA, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Zbigniew BIELECKI ; 2012 ; Proc. SPIE ; Free space optics, laser communications, quantum cascade lasers

 

 

2011

Application of quantum cascade lasers in nitric oxide and nitrous oxide detection
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; optical sensors, CRDS, CEAS


Appling CEAS methods to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MEDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalinska (Mat. X KKE) ; CEAS, N2O, NO, NO2 detection, optical sensor (abstrakt)

N2O detection with the CEAS methods (rozdz. w monografii Computational Methods and Experimental Measurements Ed. G. M. Carlomagno & C.A. Brebbia) WOJTAS Jacek, RUTECKA Beata, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; WIT Press ; CEAS, N2O, detection, optical sensor

Układy zatężania par materiałów wybuchowych
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; uklady zatężania, sensory par materiałów wybuchowych 

2010

Application of an optical parametric generator to cavity enhanced experiment
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław ; 2010 ; Proc. SPIE ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)

Investigation of detector responsivity in the "water window" wavelength range
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; detection in 2-4 nm wavelength

Multi-spectral optoelectronic sensor emploing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)

Projekt sensora par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, RUTECKA Beata, MĘDRZYCKI Robert, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam ; 2010 ; Przeglad Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS

Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, CUDZIŁO Stanisław, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał  ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, zatężacze, spektroskopia absorpcyjna

 

2009

An ultrasensitive NOx optoelectronic sensor
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; CEAS technique, optoelectronic sensor, NOx sensor

Koncepcja stanowiska do badań rozkładu przestrzennego czułości widmowej detektorów
MIKOŁAJCZYK Janusz, RAKOWSKI Rafał, RUTECKA Beata ; 2009 ; VIII Krajowa Konferencja Elektroniki ; detektory EUV, pomiary parametrów detektorów

Detection of optical signal in multispectral optoelectronic sensor employing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; IMAPS Poland 2009, Poster ; CEAS technique, optoelectronic sensor, NOx sensor


Detection of optical signal in multispectral optoelectronic sensor employing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; Materiały konferencyjne - IMAPS 2009 ; CEAS technique, optoelectronic sensor, multispectral sensor


Łącze optyczne w otwartej przestrzeni z laserem QCL
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek ; 2009 ; WIT Press, Rozdział w monografii ; QCL laser, free space optics-FSO

System for calibration of EUV detection
MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; EUV detection system,


Wielospektralny optoelektroniczny czujnik niebezpiecznych gazów
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; Elektronika ; optoelektroniczne czujniki, CEAS, czujniki gazów

 

2008

Free-space optical data link using quantum cascade laser
BIELECKI Zbigniew, KOŁOSOWSKI Władysław, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2008 ; Proc. PIERS ; Free space optics (abstrakt)

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-zespol-2-sklad-zespolu-beata-rutecka-80-pl-zdso-150-beata-rutecka-publikacje