START Group (2) PL ZDSO LasBITer - Kronika

LasBITer - Kronika

 Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni lasbiter logo

 

 O Projekcie | Aktualności | Materiały | Kronika | PublikacjeKontakt

2016

Ogłoszenie Konkursu

Powołanie Komiteteu Sterującego i wybranie Kierownika Projektu

Złożenie wniosku

Ogłoszenie wyników: decyzja

Przeprowadzenie negocjacji

Podpisanie umowy

2017

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-zespol-2-80-pl-zdso-296-lasbiter-kronika