START Group (2) PL ZDSO LasBITer - Aktualności

LasBITer - Aktualności

 Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni lasbiter logo

 

 O Projekcie | Aktualności | Materiały | Kronika | PublikacjeKontakt

13.02.2018

Seminarium "System łączności FSO/RF - przydatność w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej. Wyniki badań eksperymentalnych", Robert Matyszkiel(WIŁ), Janusz Mikołajczyk (IOE WAT), Dariusz Szabra(IOe WAT), Bogusław Grochowina (WIŁ), (link)

26.02-2.03.2018

Udział w konferencji IOS2018 (poster)

Hybrid radio-optical data link, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, B. RUTECKA, Z. BIELECKI (link)

20.01.2018r.

Organizacja sesji specjalnej  XVII Krajowej Konferencji Elektroniki (link)

Łączność optyczna w otwartej przestrzeni jest narzędziem, które znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach życia powszechnego, jak również i w technologiach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Dynamiczny rozwój przyrządów optoelektronicznych, a zwłaszcza źródeł promieniowania i detektorów przyczynił się do opracowania urządzeń telekomunikacyjnych, które w znacznym stopniu mogą spełniać wymagania rynku telekomunikacyjnego. Praktycznym ograniczeniem ich stosowania jest jednak konieczność zapewnienia widoczności optycznej między nadajnikiem i odbiornikiem oraz wpływ warunków atmosferycznych. Obecnie stosowane powszechnie systemy radiowe umożliwiają realizację większości usług jednak ograniczone zasoby widma, wrażliwość na zakłócenia przypadkowe i celowe, istota bezpieczeństwa przesyłania informacji oraz zakaz stosowania urządzeń emitujących fale radiowe w danym obszarze stanowią istotne ich ograniczenie. Dlatego też w tych warunkach, łączność optyczna może stanowić uzupełnienie dla technologii radiowej otrzymując w ten sposób łącze optyczno-radiowe. Sesja specjalna "Łączność laserowa w otwartej przestrzeni" w głównej części będzie dotyczyła przedstawienia dotychczasowych wyników realizacji projektu LasBITer - "Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni", który jest realizowany w ramach Konkursu Nr 8/2016 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi ona jednocześnie doskonałą okazję do zaprezentowania najnowszych krajowych osiągnięć naukowych i wymiany poglądów przez różne grupy badawcze zajmujące się nie tylko technologiami optoelektronicznymi, które mogą zostać zastosowane w systemach łączności optycznej, ale również innymi technologiami łączności naziemnej i kosmicznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przesyłania informacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tej sesji do nadsyłania zgłoszeń. Propozycję tematów referatów i plakatów proszę przesyłać do organizatorów Krajowej Konferencji Elektroniki (kke@kke.com.pl) a także na adres zbigniew.bielecki@wat.edu.pl lub janusz.mikolajczyk@wat.edu.pl z tematem "Laserowe łącze w otwartej przestrzeni - sesja specjalna.

Lista wstępnych zgłoszeń: I3TO, WIŁ, WEL WAT, KenBIT, ITE, IOE WAT, IFT WAT

12.03.2018r.

Spotkanie Komiteteu Sterującego (notatka)

 

 

 

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-zespol-2-80-pl-zdso-292-lasbiter-aktualnosci