START Research Publications PL ZDSO GOSD publications for 2015

GOSD publications for 2017

I. Chapters
1. A. Rogalski, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk. Detection of optical radiation. Chapter in: Handbook of optoelectronics. CRC Press. Taylor & Francis Group. pp. 65-125. 2018.

II. Papers in journals indexed by JCR
1. D. Szabra, A. Prokopiuk, J. Mikołajczyk, T. Ligor, B. Buszewski, Z. Bielecki. Air sampling unit for breath analyzers. Review of Scientific Instruments 88, 115006, pp. 1-6, (2017), https://doi.org/10.1063/1.4995502
2. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Bugajski, J. Piotrowski, J. Wojtas, W. Gawron, D. Szabra, A. Prokopiuk. Analysis of free-space optics development. Metrology and Measurement Systems, Vol. 24 (2017), No. 4, pp. 653–674, https://doi.org/10.1515/mms-2017-0060
3. J. Wojtas, A. Gluszek, A. Hudzikowski, F.K. Tittel, Mid-Infrared Trace Gas Sensor Technology Based on Intracavity Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy. Sensors 2017, 17, 513, https://doi.org/10.3390/s17030513

III. Articles in other peer-reviewed journals
1. Artur Prokopiuk, Optoelectronics sensors of hydrocarbons based on NDIR technique, Proc. of SPIE Vol. 10455, 104550O, pp. 1-10, https://doi.org/10.1117/12.2282779
2. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, B. Rutecka, D. Szabra, A. Prokopiuk. Analiza rozwoju systemów bezprzewodowej łączności optycznej. ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 1(7), 5–9. https://doi.org/10.15199/13.2017.7.1
3. Mikołajczyk, J., Szabra, D., Matyszkiel, R., & Grochowina, B. (2017). Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY, 8–9. https://doi.org/10.15199/59.2017.8-9.71
4. Mikołajczyk, J., Wojtas, J., Bielecki, Z., Rutecka, B., Szabra, D., & Kłos, K. (2017). Detection of optical signals in selected sensing applications. In Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (Vol. 10455). https://doi.org/10.1117/12.2282833
5. Pierscinski, K., Mikołajczyk, J., Szabra, D., Pierścińska, D., Gutowski, P., Bielecki, Z., & Bugajski, M. (2017). Analysis of InP-based QCLs designed for application in optical transmitter of free-space optics. In Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III (Vol. 10437, p. 104370A).
6. Mikołajczyk, J., Gawron, W., Kalinowski, P., Fimiarz, M., & Wojtas, J. (2017). Detection modules for FSO receiver operating in the wavelength range of 8-12 um. In H. J. White & F. Moll (Eds.), Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III (p. 7). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2278561
7. Martyniuk, P., Gawron, W., Mikołajczyk, J., Martyniuk, P., & Gawron, W. (2017). The development of the room temperature LWIR HgCdTe detectors for free space optics communication systems. In H. J. White & F. Moll (Eds.), Advanced Free-Space Optical Communication Techniques and Applications III (Vol. 10437, p. 15). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2278628
8. S. Chojnowski, B. Jeżewski, M. Nowakowski, J. Wojtas, System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego (The system for measuring the energy parameters of laser radiation). ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, nr 8/2017, s. 27-30, https://doi.org/10.15199/13.2017.8.6
9. Małgorzata PANEK, Sylwester CHOJNOWSKI, Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 10/2017, s. 87-90, https://doi.org/10.15199/48.2017.10.20

IV. Communications
1. Artur Prokopiuk, Jacek Wojtas, Optoelectronics sensors of hydrocarbons based on NDIR technique, 12th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods. Szczyrk, 27.02.-03.03.2017, Materiały konferencyjne s. 102-103, http://ios.polsl.pl/assets/abstracts/IOS2017-book-of-abstracts.pdf (Poster).
2. J. Wojtas, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, B. Rutecka, D. Szabra, K. Kłos. Detection of optical signals in selected sensing applications. 12th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods. Szczyrk, 27.02.-03.03.2017, Materiały konferencyjne s. 72-73, http://ios.polsl.pl/assets/abstracts/IOS2017-book-of-abstracts.pdf (Invited lecture).
3. T. Stacewicz, Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, D. Szabra, P. Magryta, A. Prokopiuk, Spektroskopia laserowa w zastosowaniu do wykrywania markerów chorobowych w oddechu ludzkim, 44 Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław 11 – 15 września, 2017, Materiały konferencyjne, s.113 (Referat).
4. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, A. Prokopiuk, B. Rutecka, D. Szabra. Systemy łączności laserowej. XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna  „EKOMILITARIS 2017”. Zakopane, 12-15 września 2017. Materiały konferencyjne s. 115-116 (Referat).
5. Małgorzata Panek, Sylwester Chojnowski, Janusz Mikołajczyk, Jacek Wojtas, Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego, XI SZKOŁA – KONFERENCJA „METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO” MWK’2017, (Plakat).
6. S. Chojnowski, B. Jeżewski, M. Nowakowski, J. Wojtas, System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego, XI SZKOŁA – KONFERENCJA „METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO” MWK’2017, (Plakat).
7. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, D. Szabra, B. Rutecka, Analiza wpływu wybranych zjawisk atmosferycznych na parametry laserowych łączy otwartej przestrzeni, 44 Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław 11 – 15 września, 2017, Materiały konferencyjne s. 243 (Plakat).
8. B. Jeżewski, S. Chojnowski, M. Nowakowski, J. Wojas, Projekt głowicy z fotodetektorami termicznymi do monitorowania rozkładu gęstości mocy laserów dużej mocy, 44 Zjazd Fizyków Polskich, Wrocław 11 – 15 września, 2017, Materiały konferencyjne s. 242 (Plakat).