START Research Publications PL ZDSO GOSD publications for 2015

GOSD publications for 2015

Application of quantum cascade lasers for trace gas detection
Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK
Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2015, 63(2), 515-525

Comparative tests of temperature effects on the performance of GaN and SiC photodiodes
J. ĆWIRKO, R. ĆWIRKO, J. MIKOŁAJCZYK 
Metrol. Meas. Syst. 2015, 22, 119-126

Application of Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy to the Detection of Nitric Oxide, Carbonyl Sulphide, and Ethane—Breath Biomarkers of Serious Diseases
J. WOJTAS 
Sensors 2015, 15(6), 14356-14369.

Gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensors’ disease markers (System kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych)
D. SZABRA, A. PROKOPIUK, Z. BIELECKI, A. ZAJĄC, D. MAJSTEREK  
Prz. Elektrotech. 2015, 91, 178-180.
Microprocessor-based CO2 sensor (Mikroprocesorowy czujnik CO2)
D. SZABRA, A. PROKOPIUK, Z. BIELECKI, D. MAJSTEREK, A. ZAJĄC 
Prz. Elektrotech. 2015, 91, 181-183.
Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy in Air Pollution Monitoring
J. MIKOŁAJCZYK, Z. BIELECKI, J. WOJTAS, S. CHOJNOWSKI 
Sensors & Transducers, 193(10), pp. 63-66, 2015
Application of Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy in Detection of Selected Gas Pollutants
Z. BIELECKI, J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, S. CHOJNOWSKI 
Sensordevices 2015, pp. 83-84
  Very sensitive optical system with the concentrator for explosive trace detection
B. ZAKRZEWSKA 
Metrol. Meas. Syst. Vol. XXII, No. 1, pp. 101-110, 2015

 

  Badanie wpływu warunków atmosferycznych na propagację promieniowania optycznego o długości fali 1,5 μm oraz 10 μm
M. GARLIŃSKA
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 8, 2015

 

  Kształtowanie wiązki kwantowego lasera kaskadowego w laserowej spektroskopii absorpcyjnej z modulacją długości fali
M. HELMAN, J. WOJTAS, A. DUDKOWIAK
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 10, s. 98 - 100, 2015

  Optoelektroniczny system do wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu
Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, A. PROKOPIUK, M. NOWAKOWSKI, R. MĘDRZYCKI
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 8, s. 12 - 14. 2015

  Wybrane aspekty wykrywania chorób w układach analizy wydychanego powietrza
J. MIKOŁAJCZYK, J. WOJTAS, M. KUSTOS, P. MAGRYTA, T. STACEWICZ, Z. BIELECKI
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2015

  Detection of pollutant gases using laser absorption spectroscopy
J. WOJTAS, Z. BIELECKI, S. CHOJNOWSKI 
10th Integrated Optics - Sensors, Sensing Structures and Methods, Szczyrk, 2015

 

  Application of cavity enhanced spectroscopy sensors to biomarkers detection
J. WOJTAS, Z. BIELECKI, J. MIKOŁAJCZYK, A. TKACZ
Conference 10th Integrated Optics – Sensors, Sensing, Structured and Methods, IOS 2015

 

  Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów w laserowej spektroskopii strat wewnęce optycznej
M. PANEK, J. MIKOŁAJCZYK
III konferencja Młodych Naukowców wiWAT 2015, Warszawa

  Zastosowanie środowiska LabVIEW w eksperymentach z optoelektronicznym analizatorem NO2
S. CHOJNOWSKI, A. TKACZ
III konferencja Młodych Naukowców wiWAT 2015, Warszawa