START Research Publications PL ZDSO GOSD publications for 2015

GOSD publications for 2013

 

2013

Towards optoelectronic detection of explosives
Jacek WOJTAS, T. STACEWICZ, Zbigniew BIELECKI, Robert MĘDZRYCKI,Janusz MIKOŁAJCZYK, OPTO−ELECTRONICS REVIEW 21(2), 2013.


Zautomatyzowany system do pomiaru parametrów energetycznych kwantowych laserów kaskadowych
Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Artur PROKOPIUK, Helena KRZYSIAK, Zbigniew BIELECKI, PAK vol. 59, nr 4/2013


Optoelektroniczne sensory gazów
Zbigniew BIELECKI, Jacek WOJTAS, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Artur PROKOPIUK, PAK vol. 59, nr 4/2013


Aspects of the Application of Cavity Enhanced Spectroscopy to Nitrogen Oxides Detection
Jacek Wojtas, Janusz Mikolajczyk and Zbigniew Bielecki, Sensors 2013, 13, 7570-7598Układy sterowania laserami kaskadowymi
Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 89 NR 10/2013

 

Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu
Zbigniew BIELECKI, Jacek WOJTAS, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, Artur PROKOPIUK, Magdalena GARLIŃSKA, Elektronika 7/2013

 

Detection of volatile organic compounds as biomarkers in breath analysis by different analytical techniques
B. Buszewski, D. Grzywinski, T. Ligor, T. Stacewicz, Z. Bielecki, J Wojtas, Bioanalysis (2013) 5(18)

 

Laboratory System for Quantum Cascade Lasers Researching
J. Mikołajczyk, W. Pichola, J. Wojtas, M. Mamajek, M. Garlińska, A. Prokopiuk and Z. Bielecki, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 124 (2013)

Concentration system for volatile compounds detection
Beata RUTECKA,  Jacek WOJTAS, Janusz MIKOŁAJCZYK, Zbigniew BIELECKI, Tadeusz STACEWICZ, Safety and Security Engineering V (2013)

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych
Dariusz SZABRA, Mirosław NOWAKOWSKI, Janusz MIKOŁAJCZYK, Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 89 NR 9/2013

Nitrogen Oxides Optoelectronic Sensors Operating in Infrared Range of Wavelengths
Jacek WOJTAS, Zbigniew BIELECKI, Tadeusz STACEWICZ, Janusz MIKOŁAJCZYK, Beata RUTECKA, Robert MĘDRZYCKI, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 124 (2013)