START Research Publications PL ZDSO GOSD publications until 2009

GOSD publications until 2009

 

2009

An ultrasensitive NOx optoelectronic sensor
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; CEAS technique, optoelectronic sensor, NOx sensor

Cavity enhanced absorption spectroscopy sensor
NOWAKOWSKI Mirosław, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2009 ; Acta Phys. Polonica A ; CEAS sensor, NOx detection (abstrakt)


Detection of optical signal in multispectral optoelectronic sensor employing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; IMAPS Poland 2009, Poster ; CEAS technique, optoelectronic sensor, NOx sensor


Detection of optical signal in multispectral optoelectronic sensor employing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; Materiały konferencyjne - IMAPS 2009 ; CEAS technique, optoelectronic sensor, multispectral sensor


Łącze optyczne w otwartej przestrzeni z laserem QCL
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek ; 2009 ; WIT Press, Rozdział w monografii ; QCL laser, free space optics-FSO


Measurement system for testing the optical radiation detectors in a broad temperature range
ĆWIRKO Robert, ĆWIRKO Joanna, BIELECKI Zbigniew ; 2009 ; Metrology and measurement systems ; UV, VIS and IR detectors (abstrakt)

Multispectral detection circuit in special applications
BIELECKI Zbigniew, KOŁOSOWSKI Władysław, SĘDEK Edward, WNUK Marian, WOJTAS Jacek ; 2009 ; WIT Press, Rozdział w monografii ; low noise electronics, photoreceivers, focal plane arrays


Optoelektroniczny czujnik NO2
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2009 ; Biuletyn WAT ; Czujniki NO2, CEAS


System for calibration of EUV detection
MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek ; 2009 ; Photonic Letters of Poland ; EUV detection system,


Wielospektralny optoelektroniczny czujnik niebezpiecznych gazów
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, RUTECKA Beata ; 2009 ; Elektronika ; optoelektroniczne czujniki, CEAS, czujniki gazów

 

2008

Free-space optical data link using quantum cascade laser
BIELECKI Zbigniew, KOŁOSOWSKI Władysław, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2008 ; Proc. PIERS ; Free space optics (abstrakt)

Free-space optics second generation
BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek ; 2008 ; Proc. SPIE ; Free space optics, quantum cascade laser (abstrakt)

Moduły detekcyjne dla telekomunikacji optycznej w otwartej przestrzeni drugiej generacji
BIELECKI Zbigniew, BRUDNOWSKI Miroslaw, GAWRON Waldemar, PAWLUCZYK Jaroslaw, PIOTROWSKI Adam, PIOTROWSKI Jozef ; 2008 ; Elektronika ; detektory promieniowania podczerwonego, moduly detekcyjne, lacznosc w otwartej przestrzeni


Second generation FSO for communication systems
MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, WOJTAS Jacek ; 2008 ; IRS2 Conference 2008 Proc. ; Free space optics, quantum cascade laser

 

2007

Application of laser-plasma source with gas-puff target for calibration of EUV radiation detectors
MIKOLAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2007 ; IMAPS ; EUV radiation, nanolitography, meters calibration (abstrakt)


Designing second generation system for free-space optical communication
BIELECKI Zbigniew, BRUDNOWSKI Miroslaw, HOLEJKO Krzysztof, MIKOLAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Miroslaw, PAWLUCZYK Jaroslaw, PIOTROWSKI Jozef ; 2007 ; IMAPS ; free-space optics, transmitter and receiver of optical radiation (abstrakt)

Energy meter system for gas-puff laser plasma
BIELECKI Zbigniew, MIKOLAJCZYK Janusz ; 2007 ; Opt. Appl. ; EUV radiation, nanolitography, EUV energy meter (abstrakt)


EUV detection system with calibrated responsivity
MIKOLAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2007 ; WIT Press ; EUV radiation, optical sensors, energy meter (abstrakt)


NO2 monitoring setup applying cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, STACEWICZ Tadeusz, BIELECKI Zbigniew, CZYZEWSKI Adam, NOWAKOWSKI Miroslaw ; 2007 ; The Int. Conf. on Optoelectronics ; optical sensors, CRDS, CEAS (abstrakt)


System optimization for energy measurements of EUV radiation pulses
MIKOLAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2007 ; The Int. Conf. on Optoelectronics ; EUV radiation, photonic metrology, EUV detection system (abstrakt)

 

2006

Detection of optical radiation in Handbook of Optoelectronics Ed. J. P. Dakin, R. G. Brown
ROGALSKI Antoni, BIELECKI Zbigniew ; 2006 ; Taylor & Francis ; detection of optical radiation, direct detection system, advanced method of signal detection (abstrakt)


Low-frequency noises as a tool for UV detection characterisation
CWIRKO Robert, BIELECKI Zbigniew, CWIRKO Joanna, DOBRZANSKI Lech ; 2006 ; Opto-Electron. Rev. ; UV detection, GaN, low-frequency noise (abstrakt)


Measuring system for radiation pulses from gas-puff laser plasma source
BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, RAKOWSKI Rafał, WOJTAS Jacek ; 2006 ; Proc. SPIE ; EUV detection, detection of optical signals, EUV metrology (abstrakt)


Sensitive detection of NO2 with cavity enhanced spectroscopy
WOJTAS Jacek; CZYZEWSKI Adam; STACEWICZ Tadeusz; BIELECKI Zbigniew ; 2006 ; Optica Appl. ; absorption spectroscopy, optical cavity, gas detector (abstrakt)


Spektroskopia strat we wnece optycznej w zastosowaniu do detekcji sladowej
STACEWICZ Tadeusz, CZYZEWSKI Adam, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2006 ; STL ; Spektroskopia strat we wnece optycznej, sensory optyczne, CEAS (abstrakt)

 

2005

Investigations of a laser radiation energy meter with a photoacoustic converter
BIELECKI Zbigniew, JACH Karol, NOWAKOWSKI Miroslaw ; 2005 ; Opto-Electron. Rev. ; photoacoustic converters, meters of laser radiation energy (abstrakt)


Passive Infrared Detection: Sensors, Optics and Signal Processing
BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz ; 2005 ; Laurin Publication ; detection IR radiation, PIR sensor, signal processing circuits

 

2004

Metody detekcji promieniowania optycznego
BIELECKI Zbigniew ; 2004 ; Elektronika ; detekcja sygnalow optycznych, stopnie wejsciowe fotoodbiornikow, modele szumowe, detekcja fazoczula, ROIC


Readout electronics for optical detectors
BIELECKI Zbigniew ; 2004 ; Opto-Electron. Rev. ; low noise electronics, photoreceivers, focal plane arrays (abstrakt)

 

2003

Method of popcorn-noise reduction
BIELECKI Zbigniew; BRUDNOWSKI Miroslaw ; 2003 ; Opto-Electron. Rev. ; pyroelectric detectors, low noise preamplifier, thermal imaging systems (abstrakt)

 

2002

Maximisation of signal to noise ratio in infrared radiation receivers
BIELECKI Zbigniew ; 2002 ; Opto-Electronics Rev. ; infrared detectors, low noise preamplifier, thermal imaging systems (abstrakt)


2001

Detekcja sygnałów optycznych (monografia)
BIELECKI Zbigniew, ROGALSKI Antoni ; 2001 ; WNT ; detektory promieniowania optycznego, układy przetwarzania sygnału, modele szumowe stopni wejściowych fotoodbiorników (abstrakt)