START Research Publications PL ZDSO GOSD publications until 2009

GOSD publications for 2010

Application of an optical parametric generator to cavity enhanced experiment
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław ; 2010 ; Proc. SPIE ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


Badania detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X
MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów


Free space optics second generation wersus shorter wavelengths
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Proc. PIERS ; Łącze FSO, Lasery QCL, nadajniki laserowe


Investigation of detector responsivity in the "water window" wavelength range
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; detection in 2-4 nm wavelength


Investigation of free space optical detection module operating at the wavelength range of 8-12 mikrometers
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, PALIWODA Ryszard, PĘDZIŃSKA Magdalena, PAWLUCZYK Jarosław, GAWRON Waldemar ; 2010 ; Acta Phys. Polonica A ; infrared detectors, detection of optical radiation, low noise preamplifier, direct detection<ABSTRAKT>


Mikronagrzewnica indukcyjna do dekompozycji par materiałów wybuchowych
NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2010 ; Elektronika ; indukcyjne układy grzejne

Multi-spectral optoelectronic sensor emploing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


New detection module for free space optics
GUTOWSKA Magdalena, GAWRON Waldemar, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz ; 2010 ; Photonic Letters of Poland ; free-space optics, detection module, IR detectors (abstrakt)


Optoelektroniczne sensory par materiałów wybuchowych
BIELECKI Zbigniew KOŁOSOWSKI Władysław, WOJTAS Jacek ; 2010 ; Biuletyn PIT ; Optoelektroniczne sensory par MW, CEAS, układy zatężania i dekompozycji


Projekt sensora par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, RUTECKA Beata, MĘDRZYCKI Robert, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam ; 2010 ; Przeglad Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS


Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, CUDZIŁO Stanisław, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał  ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, zatężacze, spektroskopia absorpcyjna