START Research Publications

GOSD publications for 2010

Application of an optical parametric generator to cavity enhanced experiment
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław ; 2010 ; Proc. SPIE ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


Badania detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X
MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów


Free space optics second generation wersus shorter wavelengths
BIELECKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, GUTOWSKA Magdalena ; 2010 ; Proc. PIERS ; Łącze FSO, Lasery QCL, nadajniki laserowe


Investigation of detector responsivity in the "water window" wavelength range
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; detection in 2-4 nm wavelength


Investigation of free space optical detection module operating at the wavelength range of 8-12 mikrometers
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, PALIWODA Ryszard, PĘDZIŃSKA Magdalena, PAWLUCZYK Jarosław, GAWRON Waldemar ; 2010 ; Acta Phys. Polonica A ; infrared detectors, detection of optical radiation, low noise preamplifier, direct detection<ABSTRAKT>


Mikronagrzewnica indukcyjna do dekompozycji par materiałów wybuchowych
NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2010 ; Elektronika ; indukcyjne układy grzejne

Multi-spectral optoelectronic sensor emploing cavity enhanced absorption spectroscopy
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata ; 2010 ; Proc. PIERS ; CEAS, NO detection, optical sensor (abstrakt)


New detection module for free space optics
GUTOWSKA Magdalena, GAWRON Waldemar, NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz ; 2010 ; Photonic Letters of Poland ; free-space optics, detection module, IR detectors (abstrakt)


Optoelektroniczne sensory par materiałów wybuchowych
BIELECKI Zbigniew KOŁOSOWSKI Władysław, WOJTAS Jacek ; 2010 ; Biuletyn PIT ; Optoelektroniczne sensory par MW, CEAS, układy zatężania i dekompozycji


Projekt sensora par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, SZABRA Dariusz, RUTECKA Beata, MĘDRZYCKI Robert, GUTOWSKA Magdalena, STACEWICZ Tadeusz, CZYŻEWSKI Adam ; 2010 ; Przeglad Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS


Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, CUDZIŁO Stanisław, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, NIEDBAŁA Ryszard, WESOŁOWSKI Michał  ; 2010 ; Przegląd Elektrotechniczny ; wykrywanie materiałów wybuchowych, zatężacze, spektroskopia absorpcyjna