GOSD publications for 2011

Application of quantum cascade lasers in nitric oxide and nitrous oxide detection
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; optical sensors, CRDS, CEAS


Appling CEAS methods to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MEDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalinska (Mat. X KKE) ; CEAS, N2O, NO, NO2 detection, optical sensor (abstrakt)


Badania właściwości kwantowych laserów kaskadowych dla systemu łaczności optycznej
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalińska (Mat. X KKE). ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa (abstrakt)


Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-12 mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa


Investigation of quantum cascade laser for free space optics operating at the wavelength range of 8-12mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, GUTOWSKA Magdalena, SZABRA Dariusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; free-space optics, transmitter and receiver of optical radiation


N2O detection with the CEAS methods (rozdz. w monografii Computational Methods and Experimental Measurements Ed. G. M. Carlomagno & C.A. Brebbia) WOJTAS Jacek, RUTECKA Beata, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; WIT Press ; CEAS, N2O, detection, optical sensor


Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne. (Monografia - Red. Zbigniew Bielecki, Tadeusz Stacewicz) Praca zbiorowa. Red. Zbigniew Bielecki, Tadeusz Stacewicz ; 2011 ; Wojskowa Akademia Techniczna ; sensory gazów, CEAS, sensor ditlenku azotu


Układy detekcji promieniowania optycznego (rozdział w monografii - Red. W. Janke)
BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalińska ; detekcja sygnałow optycznych


Układy zatężania par materiałów wybuchowych
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; uklady zatężania, sensory par materiałów wybuchowych


Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa (rozdział w monografii - Red. A. Michalski).
BIELECKI Zbigniew, WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, ŁADNY R. Jerzy ; 2011 ; Wojskowa Akademia Techniczna ; sensory gazów,