START Research Publications PL ZDSO GOSD publications for 2011

GOSD publications for 2011

Application of quantum cascade lasers in nitric oxide and nitrous oxide detection
WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, MĘDRZYCKI Robert, RUTECKA Beata ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; optical sensors, CRDS, CEAS


Appling CEAS methods to UV, VIS, and IR spectroscopy sensors
WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, NOWAKOWSKI Mirosław, RUTECKA Beata, MEDRZYCKI Robert, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalinska (Mat. X KKE) ; CEAS, N2O, NO, NO2 detection, optical sensor (abstrakt)


Badania właściwości kwantowych laserów kaskadowych dla systemu łaczności optycznej
GUTOWSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Mirosław, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalińska (Mat. X KKE). ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa (abstrakt)


Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-12 mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, BIELECKI Zbigniew, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, SZABRA Dariusz, GUTOWSKA Magdalena ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; łącze optyczne, laser kaskadowy, łączność laserowa


Investigation of quantum cascade laser for free space optics operating at the wavelength range of 8-12mkm
NOWAKOWSKI Mirosław, GUTOWSKA Magdalena, SZABRA Dariusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, WOJTAS Jacek, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Acta Physica Polonica A ; free-space optics, transmitter and receiver of optical radiation


N2O detection with the CEAS methods (rozdz. w monografii Computational Methods and Experimental Measurements Ed. G. M. Carlomagno & C.A. Brebbia) WOJTAS Jacek, RUTECKA Beata, STACEWICZ Tadeusz, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; WIT Press ; CEAS, N2O, detection, optical sensor


Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne. (Monografia - Red. Zbigniew Bielecki, Tadeusz Stacewicz) Praca zbiorowa. Red. Zbigniew Bielecki, Tadeusz Stacewicz ; 2011 ; Wojskowa Akademia Techniczna ; sensory gazów, CEAS, sensor ditlenku azotu


Układy detekcji promieniowania optycznego (rozdział w monografii - Red. W. Janke)
BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; Politechnika Koszalińska ; detekcja sygnałow optycznych


Układy zatężania par materiałów wybuchowych
RUTECKA Beata, WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, BIELECKI Zbigniew ; 2011 ; XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekomilitaris 2011 ; uklady zatężania, sensory par materiałów wybuchowych


Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa (rozdział w monografii - Red. A. Michalski).
BIELECKI Zbigniew, WOJTAS Jacek, MIKOŁAJCZYK Janusz, ŁADNY R. Jerzy ; 2011 ; Wojskowa Akademia Techniczna ; sensory gazów,