START Research Publications PL ZDSO GOSD publications for 2016

GOSD publications for 2016

Detection of gaseous compounds with different techniques
J. MIKOŁAJCZYK, Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, J. SMUŁKO, J. WOJTAS,
D. SZABRA, Ł. LENTKA, A. PROKOPIUK, P. MAGRYTA, 
Metrol. Meas. Syst. 2016, 23, 205-224.

System of optoelectronic sensors for breath analysis
J. MIKOŁAJCZYK,  J. WOJTAS, Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, D. SZABRA,
P. MAGRYTA, A. PROKOPIUK, A. TKACZ, M. PANEK, 
Metrol. Meas. Syst. 2016, 23, 481-489

Detection of disease markers in human breath with
laser absorption spectroscopy

T. STACEWICZ, Z. BIELECKI, J. WOJTAS, P. MAGRYTA, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, 
Opto-Electron. Rev. 2016, 24, 82-94

Zastosowanie spektroskopii strat we wnęce optycznej do detekcji śladowych ilości tlenku węgla
J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, B. ZAKRZEWSKA, A. PROKOPIUK, A. TKACZ, S. CHOJNOWSKI, Z. BIELECKI
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9, 2016

 

Optoelektroniczny system sensorów biomarkerów w wydychanym powietrzu
Z. BIELECKI, B. BUSZEWSKI, T. STACEWICZ, T. LIGOR, J. WOJTAS, W. GAWRON, J. MIKOŁAJCZYK, M. NOWAKOWSKI, D. SZABRA, P. MAGRYTA, R. MĘDRZYCKI, A. PROKOPIUK
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9, 2016

Wybrane zastosowania spektroskopii absorpcyjnej
J. WOJTAS, Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, A. TKACZ, A. PROKOPIUK, P. MAGRYTA
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9, 2016
Sensory optoelektroniczne do detekcji markerów chorobowych z laserami przestrajalnymi w zakresie < 2,5 um
T. STACEWICZ, J. WOJTAS, P. MAGRYTA, T. LIGOR, D. SZABRA, A. PROKOPIUK, Z. BIELECKI, B. BUSZEWSKI, J. MIKOŁAJCZYK, M. NOWAKOWSKI, R.. MĘDRZYCKI
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9, 2016
Multipleksja i demultipleksja sygnałów optycznych do celów spektroskopii
T. STACEWICZ, P. MAGRYTA, Z. BIELECKI, J. WOJTAS
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9, 2016
 

Gas analysis software for selected techniques of laser absorption spectroscopy
M. PANEK, J. MIKOŁAJCZYK, Integrated Optics – Sensors, Sensing,
Structured and Methods, IOS 2016

 

Detection of the trace amounts of selected gas pollutants
using cavity enhanced spectroscopy

J. WOJTAS, Z. BIELECKI, M. NOWAKOWSKI, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA,
B. ZAKRZEWSKA, A. PROKOPIUK,
Integrated Optics – Sensors, Sensing, Structured and Methods, IOS 2016

 

 

Automated sampling system for human breath analyzing
A. PROKOPIUK, D. SZABRA, Z. BIELECKI, R. MĘDRZYCKI, J. MIKOŁAJCZYK,  
Integrated Optics – Sensors, Sensing, Structured and Methods, IOS 2016

 

  Wybrane zastosowania spektroskopii absorpcyjnej 
J. WOJTAS, Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, A. TKACZ, A. PROKOPIUK, P. MAGRYTA, 
XV Krajowa Konferencja Elektroniki

 

  Zastosowanie spektroskopii strat we wnęce optycznej
do detekcji śladowej ilości tlenku węgla

J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, B. ZAKRZEWSKA, A. PROKOPIUK,
A. TKACZ, S. CHOJNOWSKI, Z. BIELECKI, 
XV Krajowa Konferencja Elektroniki

 

  Research on application of cavity enhanced and multipass
spectroscopy in human brath analyses

T. STACEWICZ, Z. BIELECKI, J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, B. ZAKRZEWSKA,
P. MAGRYTA, M. PANEK, A. TKACZ,
14 International Conference on Electronic and Optical Sensors, 2016

 

 

Optoelektroniczny system wykorzystujący spektroskopię laserową do wykrywania
markerów chorobowych w oddechu ludzkim

T. STACEWICZ, Z. BIELECKI, J. WOJTAS, J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA,
P. MAGRYTA, A. PROKOPIUK,
XI Sympozjum Techniki Laserowej, 2016

 

  Wybrane algorytmy analizy i przetwarzania sygnałów
w spektroskopii strat we wnęce optycznej

J. MIKOŁAJCZYK, M. PANEK, P. MAGRYTA, Z. BIELECKI, T. STACEWICZ, J. WOJTAS, 
XI Sympozjum Techniki Laserowej, 2016

 

  Układ przetwarzania sygnału dla spektroskopii strat we wnęce optycznej
M. PANEK, M. CHODNICKI, A. TKACZ, S. CHOJNOWSKI, J. MIKOŁAJCZYK, J. WOJTAS, 
XI Sympozjum Techniki Laserowej, 2016