START Research R&D projects Projects completed PL ZDSO Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych