START Research R&D projects Projects completed PL ZDSO Analiza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych