START Research R&D projects Current projects PL ZDSO Analiza możliwości wykrywania produktów zawierających nikotynę metodami laserowej spektroskopii absorpcyjnej

SPUB

Projekt dotyczy dotacji finansowej na pokrycie części kosztów utrzymania zintegrowanego stanowiska laserowej spektroskopii absorpcyjnej (iLABS - integrated Laboratory of the Applied Laser Absorption Spectroscopy, http://www.zdso.wat.edu.pl/ilabs). Głównymi jego podzespołami są między innymi modułowy generator gazów KIN-TEK 491M, monochromator z zestawem siatek dyfrakcyjnych i z szerokopasmowymi źródłami promieniowania, spektrofotometr fourierowski firmy Thermo Fisher Scientific z komórką wieloprzejściową, przestrajalne źródło promieniowania laserowego firmy Ekspla z analizatorem długości fali, analizator sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc. Wyposażone jest ono w wiele innych elementów, bez których nie byłoby możliwe prowadzanie badań w zakresie spektroskopii absorpcyjnej. Staranny dobór wszystkich komponentów wchodzących w skład stanowiska podyktowany został obszarami badań z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W konsekwencji powstało wyjątkowe stanowisko badawcze, na którym prowadzane są kompleksowe badania, których zakres jest unikatowy w porównaniu z obszarem działań innych ośrodków naukowych zajmujących się podobnymi zagadnieniami nie tylko w regionie, ale również i w kraju.