START Research R&D projects PL ZDSO Analiza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych