START Research R&D projects PL ZDSO Badanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych