Artur Prokopiuk - Dydaktyka

 

 CV | Kontakt | Publikacje | Konsultacje | Dydaktyka | Zdjęcia

 

Mjr mgr inż. Artur Prokopiuk jest kierownikiem  Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych.

 

Prowadzi ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów:

 

Materiały dla studentów znajdują się w zakładce głównej ”Dydaktyka