START News Przebudowa iLABS - dostawa systemu wentylacji i filtracji
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

Mianowanie ppor. Krzysztofa Achtenberga na wyższy stopień wojskowy

W dniu 9 listopada 2019 odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Odczytany został list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do żołnierzy i pracowników wojska. Akty mianowań wręczył rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. M. in., na stopień porucznika awansowany został pracownik Zespołu Detekcji Optycznych ppor. mgr inż. Krzysztof Achtenberg.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze wojskowej i naukowej!


fot. Sebastian Jurek

OFERTA PARCY / JOB OFFER

14.03.2019

Inżynier (technik) elektronik
Zatrudnimy na pełny etat inżyniera elektronika lub technika elektronika z podstawową wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym.
Osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem układów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów.
Możliwość zatrudnienia na pełny etat oraz umów dodatkowych.
Zgłoszenia zawierające CV z opisem doświadczenia proszę nadsyłać na adres jacek.wojtas@wat.edu.pl. W tytule proszę wpisać: ZDSO-b.70-Technik.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
 
Engineer (technician) in electronics
Position: Technician
Department: Institute of Optoelectronics
Location: Poland, Warsaw
Forward candidate applications to email: jacek.wojtas@wat.edu.pl
Fields of expertise: Electronic Engineering, General Engineering, Industrial Engineering
Job Description:
Engineer / technician in electronics with the basic knowledge and practical experience. The person will be responsible for performing work related to the maintenance of laboartoratory exercises for students. Possibility of full-time employment and additional contracts.
Reference number: Engineer / technician in electronics / ZDSO-b.70-Technik

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Nagroda rektora WAT dla pracowników ZDSO za osiagnięcia organizacyjne

14.10.2019

14 października w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy, wykładowcy, naukowcy oraz pracownicy Uczelni. Tradycyjnie już odbierane są w naszej uczelni nagrody rektorskie za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. W tym roku  przyznano je licznej grupie 47 nauczycieli i pracowników  Wojskowej Akademii Technicznej, wśród nich m.in. pracownikom Instytutu Optoelektroniki.
 
Pracownicy Zespołu Detekcji Sygnałow Optycznych w składze: płk dr hab.  inż. Jacek Wojtas, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, ppłk dr inż.Janusz Mikołajczyk, ppłk dr inż. Dariusz Szabra, mjr mgr inż. Artur Prokopiuk, dr inż. Beata Pietrzyk, ppor mgr inż. Krzysztof Achtenberg zostali wyróżnieni nagrodę rektorską za "Podniesienie jakości kształcenia i warunków pracy dydaktycznej w IOE przez budowę czterech laboratoriów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I,II,III stopnia".
 

 

fot. Grzegorz Rosiński

Otwarcie przewodu doktorskiego mjr. Artura Prokopiuka

13.03.2019

W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej do analizatorów powietrza wydychanego przez człowieka”, które jest związane z wszczęciem przewodu doktorskiego przez Kierownika naszego laboratorium mjr. Artura Prokopiuka. Przedstawione wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem i uzananiem adytorium. Na najbliższej Radzie IOE odbędzie się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów :)!

ZDSO

iLABS - dostawa wyposażenia pomocniczego

28.12.2018

W tym tygodniu w laboratorium iLABS zakończono prace związane z instalacją wyposażenenia pomocniczego zrealizowane w ramach dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Dostarczono i zamontowano laboratoryjne wysposażenie pracowni laboratorium: szafy, biurka, krzesła, stoły oraz kontenery.

Wyp.pomocnicze.meble1

Wyp.pomocnicze.meble2

 

Wyp.pomocnicze.meble3