Aktualności

Instalacja spektrometru o dużej rozdzielczości IFS 125HR firmy BRUKER

30.11.2018

W dniach 26-30 listopada specjaliści z firmy BRUKER GMBH oraz z BRUKER POLSKA przeprowadzili instalację i testy systemu fotospektrometrycznego o dużej rozdzielczości typu IFS 125HR zakupionego z dotacji celowej MON. System umożliwia pomiar charakterystyk widmowych ciał stalych, cieczy oraz gazów z rozdzielczością do 0,0015/cm w zakresie od UV do FIR. Instalacja zakończyła się dwudniowym szkoleniem z obsługi systemu.

FTIR 1

FTIR 2

Przegląd spektrometru siatkowego Horiba iHR320

25.10.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019, w dniach 24-25.10.2018r. przeprowadzono przegląd spektrometru siatkowego Horiba iHR320. Został on wykonany przez przedstawiciela firmy COMEF Sp. Z o.o. Sp.k. Firma ta jest jedynym dystrybutorem tego sprzętu w Polsce i od wielu lat zajmuje się również jego serwisowaniem.
Przegląd ten obejmował m.in.
•    sprawdzenie działania elementów optomechanicznych tj. szczelin, przysłon, modulatora,
•    sprawdzenie układów optycznych: siatek oraz zwierciadeł,
•    kalibrację monochromatora,
•    testy źródeł promieniowania,
•    testy oprogramowania i interfejsów sygnałowych.
Przeprowadzony przegląd systemu potwierdził jego sprawność i parametry oraz przydatność w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych związanych z ultraczułymi optoelektronicznymi sensorami i systemami łączności laserowej.

Horiba 1

Horiba 2

Horiba 3

Medale KEN dla pracowników Zespołu

12.10.2018
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Klubie WAT odbyło się uroczyste spotkanie Komendy Wojskowej Akademii Technicznej z wykładowcami, naukowcami i pracownikami uczelni. Podczas uroczystości Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczyli medale i wyróżnienia. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali pracownicy Zespołu: dr. inż. Mirosław Nowakowski oraz ppłk Jacek Wojtas. Gratulujemy!

Doktorowi Mirosławowi Nowakowskiemu, Kierownikowi Dziekanatu IOE gratulujemy również wyróżnienia „Za najlepszy Dziekanat w roku akademickim 2017-2018”.

IMG 6704

IMG 6729

M1

 M2

fot. Grzegorz Rosiński, Jacek Wojtas

Przebudowa iLABS - dostawa systemu wentylacji i filtracji

24.10.2018

W tym tygodniu laboratorium iLABS wyposażone zostało w nowoczesny system wentylacji pomieszczeń oraz filtracji powietrza. Filtracja jest konieczna ze względu na potrzebę utrzymania w czystości układów optycznych oraz systemów diagnostycznych. Właściwe i stabilne warunki pracy, w szczególności temperatury i wilgotności są niezbędne dla zapewnienia poprawności pracy przyrządów badawczych, w szczególności systemów laserowych i generatora gazów. Stabilne warunki pracy sąkonieczne ze względu na wymagania producentów i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wyposażenie zostało zrealizowane w ramach realizacji dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

  MG 2269 OK

 MG 2274 OK

IMG 2298

 MG 2278 OK

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-8