START About us News Wyróżnienie w konkursie "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP"

Aktualności

Konferencja wiWAT 2013

wiwatDnia 3.12.2013 roku w Klubie WAT pod patronatem Jego Magneficencji Rektora-Komendanta WAT odbyła się Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT 2013. Koło Naukowe Optoelektroników było reprezentowane przez 8 Członków. Spośród prezentujących się osób najlepszym przyznano nagrody- w gronie nagrodzonych znalazł się Marcin Bieńczuk zajmujący drugie miejsce w kategorii najlepsza praca studencka.

Lista członków Koła Naukowego Optoelektroników zgłoszonych na konferencję wiWAT2013 oraz prezentowane tematy:

 1. Michał Piasecki - referat - „Badania optyczne ceramicznych ośrodków czynnych Nd:Yag, Yb:Yag”
 2. Paulina Dobrowolska - plakat - „Wpływ parametrów syntezy na morfologię struktur rdzeń-płaszcz SiO2@TiO2”
 3. Katarzyna Stepaniuk - plakat - „Wykorzystanie metody nanoparticle tracking analysis (NTA) w analizie rozkładów wielkości nanocząstek koloidalnych”
 4. Judyta Rećko - plakat nr 1 - ”Otrzymywanie i badanie własności optycznych struktur Au@SiO2”; plakat nr 2 - „Otrzymywanie matryc srebrnych nanotrójkątów metodą litografii cienia”
 5. Maciej Traczyk - plakat - „Układ pomiarowy do pomiaru mikroprzesunieć odporny na fluktuacje termiczne powietrza”
 6. Bartosz Bartosewicz - referat - „Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana (SERS) w badaniach bakterii wegetatywnych oraz sporów bakterii”
 7. Marcin Bieńczyk - referat - „Impulsowy laser Ho:YLF pompowany włóknowym laserem Tm:fiber”
 8. Tomasz Fok - referat – „Zastosowanie impulsowej tarczy argonowej o zmiennym przestrzennym rozkładzie gęstości gazu do generacji harmonicznych wyższych rzędów”

Każdy z uczestników opublikował artykuł w materiałach konferencyjnych.

 

Planowane spotkania i przedsięwzięcia:

 • Udział w Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik
 • Organizacja seminariów naukowych
 • Publikacja wyników badań podczas konferencji oraz w prestiżowych czasopismach naukowych
 • Nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi: Kołem Naukowym Chemików WAT, Kołem Naukowym Fizyków Politechniki Warszawskiej

Konkurs Rektora na najlepszą studencką

W konkursie Rektora na najlepszą studencką poza programową pracę naukową wyróżniono 3 studentów z Koła Naukowego Optoelektroników. Byli nimi Arkadiusz Tkacz i Sylwester Chojnowski za prace "Zautomatyzowany system wykrywania zanieczyszczeń" pod opieką mjr dr inż. Jacka Wojtasa oraz oraz Helena Krzysiak za pracę „Stanowisko do badań laserów kaskadowych” pod opieką ppłk. dr inż. Janusza Mikołajczyka.

wat 46  wat 43   dyplom sylw

  
 

Wyróżnienie studentów

Wyróżnienie studentów za dotychczasowe osiągnięcia i duże zaangażowanie w realizację prac pozaprogramowych. Okolicznościowe dyplomy i upominki wręczył prof. Z. Bielecki.

 

IMG 7414 640   IMG 7416 640
 

Patronat dla Kraśnika

642253 9 stycznia 2014 roku podpisany został list intencyjny o współpracy między Wojskową  Akademią Techniczną a Powiatem Kraśnickim. Sygnatariuszami listu byli: rektor - komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  wicestarosta kraśnicki – dr Jarosław  Czerw oraz reprezentujący Zespół Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku: dyrektor - mgr Krzysztof Staruch i wicedyrektor - mgr  Ryszard Piórkowski. Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań  na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki. ”Jesteśmy zaszczyceni, że  możemy tu dzisiaj  gościć i wierzymy, że nawiązana  współpraca przyniesie obopólne korzyści”- powiedział dr Jarosław Czerw.

Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do: objęcia patronatem naukowym Zespołu Szkół  nr 2 w Kraśniku; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową ZS nr 2; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Powiat Kraśnicki z kolei zobowiązał się do: tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania znajdujących się na jego terenie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wojskową Akademią Techniczną; umieszczenia w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz wydawanych publikacjach informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Akademię.

Zespół Szkół nr 2 zadeklarował: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku i WAT.

W trakcie pobytu w Akademii goście zapoznali się z historią i osiągnięciami uczelni a także zwiedzili laboratoria Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia obszernego reportażu z wizyty:

Grażyna Palczak

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-68