START About us News Udział w MSPO 2017

Aktualności

Profesor z USA zainteresowany współpracą z IOE

25 czerwca 2013 r. Wojskową Akademię Techniczną odwiedził prof. Frank K. Tittel z Rice University w Huston (USA, Texas), światowy autorytet w dziedzinie spektroskopii laserowej. Profesor F.K. Tittel był gościem Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki kierowanego przez prof. Zbigniewa Bieleckiego. Wizyta ta była pokłosiem stażu mjr. dr. inż. Jacka Wojtasa w grupie badawczej prof. Tittla i dotyczyła współpracy w zakresie nowoczesnych czujników optoelektronicznych.

W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym Zespół prowadzi wieloletnie badania dotyczące sensorów niebezpiecznych gazów i materiałów wybuchowych. Aktualnie w ramach Programu Badań Stosowanych (projekt SENSORMED, lider – WAT) oraz projektu badawczego (realizowanego w UW) opracowywane są optoelektroniczne sensory do wczesnego wykrywania markerów chorób w ludzkim oddechu. Profesor Tittel docenił wysoki poziom prowadzanych badań i wyraził zainteresowanie bliższą współpracą.

Prof. Tittel, absolwent Oxford University (1955 – B. A Physics, 1959 – Ph. D Physics), obecnie pracuje w Electrical and Computer Engineering Rice University w Houston. Od uruchomienia pierwszego lasera w 1960 r. był zaangażowany w wiele innowacyjnych odkryć w dziedzinie elektroniki kwantowej oraz technologii laserowej. Badania naukowe, które prowadził we współpracy z Profesorem Robertem Curlem (laureat Nagrody Nobla w roku 1996), doprowadziły do opracowania wielu unikalnych czujników wykorzystujących spektroskopię laserową. Czujniki te znajdują zastosowanie w badaniach NASA dotyczących analizy powietrza i wody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Environmental Protection Agency do monitorowania formaldehydu w terenach zurbanizowanych oraz National Institute of Health do nieinwazyjnej detekcji NO i CO w systemach biomedycznych. Realizowane są one przy użyciu różnych technik optoelektronicznych umożliwiających długoterminowe i selektywne monitorowanie śladowych ilości gazów (o koncentracji rzęduppt,part per trillion). Dorobek publikacyjny Profesora F.K. Tittla obejmuje 470 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Profesor Tittel jest członkiem IEEE (fellow), Optical Society of America, American Physical Society. Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Szeged (Węgry). W latach 1992-2001 był edytorem prestiżowego czasopisma naukowego IEEEJournal of Quantum Electronics, a od 1996 r. jest edytoremApplied Physics B.

 

tittel 1  tittel 2  tittel 3

ZDSO na Pikniku Naukowym

Nauka, ale i świetna zabawa tworzy każdego roku tę imprezę. Nie inaczej było na 17. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który w sobotę 15 czerwca br.  odbył się tym razem w zupełnie nowym miejscu, a mianowicie na błoniach wokół i na Stadionie Narodowym. A uczestnicy chodzili od namiotu do namiotu i podziwiali. Także podobnie jak w latach ubiegłych, na tym największym plenerowym happeningu naukowym w Europie, najciekawsze osiągnięcia zaprezentowane zostały przez Wojskową Akademię Techniczną. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego było życie i wszystko co z nim związane.

Patrzę na to, co się dzieje, i nie widziałem dotąd takich tłumów. Myślę, że w tym roku będzie więcej. Stadion Narodowy ma swoją magię - ocenił jeden z pomysłodawców Pikniku i dyrektor Centrum Nauki Kopernik (CNK) Robert Firmhofer. Na stanowisku Wydziału Elektroniki prezentowany był demonstrator multibiometrycznego systemu identyfikacji. Zademonstrowane zostały praktycznie możliwości identyfikacji osób na podstawie osobniczych cech takich  jak:  odcisk palca, obraz twarzy, głosu itp. Widzowie mieli możliwość dodania się do bazy multibiometrycznej i sprawdzenia poprawności działania algorytmów identyfikacji. Uciechy było co niemiara.   W namiocie Instytutu Optoelektroniki największym zainteresowaniem cieszyła się kamera termowizyjna i obserwacja na dużym ekranie termogramów zawierających informacje o rozkładzie temperatury. Prezentowano także termogramy obiektów i zjawisk w energetyce, budownictwie, nauce i przemyśle.

Nie brakowało też chętnych do obejrzenia trójwymiarowych obrazów uzyskiwanych z kamery TOF. Wszyscy zastanawiali się – czasami nawet głośno – jak powstaje taki obraz. Nasi naukowcy tłumaczyli, że obraz  uzyskiwany jest przez opromieniowanie obiektu falą elektromagnetyczną o częstotliwości leżącej w paśmie podczerwieni (800 nm) zaś trójwymiarowy obraz uzyskiwany jest w wyniku analizy fazowej fal odbitych od obiektu. Dla naukowców to cała tajemnica, jednak….nie dla wszystkich do końca zrozumiała. Patrzyli i niedowierzali, a odchodząc mówili, że trzeba się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że urządzenie poza zastosowaniami militarnymi staje się coraz bardziej popularne w przemyśle rozrywkowym i mediach. Ogółem WAT prezentowany był w 9 różnych pokazach, głównie przez pracowników Instytutu Optoelektroniki i Wydziału Elektroniki.

640421 640431 640411 

Jerzy Markowski
foto: Alicja Karwowska

Pierwsze miejsce na Międzynarodowych Targach Optoelektroniki i Fotoniki

Nagroda!

W dniach 15-16 maja 2012r. odbyły się w Katowicach  Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki.


Opracowany w naszym Zespole Optoelektroniczny Sensor do Wykrywania Materiałów Wybuchowych zajął w konkursie pierwsze miejsce.

 

ioe-nagroda-300x2001

Stoisko wystawiennicze na targach

 

Stypendia od Marszałka

W ramach II edycji projektu "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendium dla doktorantów" przyznano 128 stypendiów, w tym 3 doktorantom Wojskowej Akademii Technicznej. Wsród wyróżnionych znalazły się doktorantki Wydziału Nowych Technologii i Chemii: mgr inż. Beata Rutecka oraz mgr inż. Magdalena Garlińska. Obie realizują prace badawcze w kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki WAT.

marszalek

Pełen tekst artykułu dostępny tutaj.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-64