START About us News Udział w MSPO 2017

Aktualności

Patronat dla Kraśnika

642253 9 stycznia 2014 roku podpisany został list intencyjny o współpracy między Wojskową  Akademią Techniczną a Powiatem Kraśnickim. Sygnatariuszami listu byli: rektor - komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  wicestarosta kraśnicki – dr Jarosław  Czerw oraz reprezentujący Zespół Szkół Nr 2 im. M. Reja w Kraśniku: dyrektor - mgr Krzysztof Staruch i wicedyrektor - mgr  Ryszard Piórkowski. Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań  na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki. ”Jesteśmy zaszczyceni, że  możemy tu dzisiaj  gościć i wierzymy, że nawiązana  współpraca przyniesie obopólne korzyści”- powiedział dr Jarosław Czerw.

Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do: objęcia patronatem naukowym Zespołu Szkół  nr 2 w Kraśniku; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową ZS nr 2; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Powiat Kraśnicki z kolei zobowiązał się do: tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania znajdujących się na jego terenie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wojskową Akademią Techniczną; umieszczenia w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz wydawanych publikacjach informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Akademię.

Zespół Szkół nr 2 zadeklarował: propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku i WAT.

W trakcie pobytu w Akademii goście zapoznali się z historią i osiągnięciami uczelni a także zwiedzili laboratoria Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia obszernego reportażu z wizyty:

Grażyna Palczak

Wyróżnienie studentów

Wyróżnienie studentów za dotychczasowe osiągnięcia i duże zaangażowanie w realizację prac pozaprogramowych. Okolicznościowe dyplomy i upominki wręczył prof. Z. Bielecki.

 

IMG 7414 640   IMG 7416 640
 

ZDSO na Pikniku Naukowym

Nauka, ale i świetna zabawa tworzy każdego roku tę imprezę. Nie inaczej było na 17. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który w sobotę 15 czerwca br.  odbył się tym razem w zupełnie nowym miejscu, a mianowicie na błoniach wokół i na Stadionie Narodowym. A uczestnicy chodzili od namiotu do namiotu i podziwiali. Także podobnie jak w latach ubiegłych, na tym największym plenerowym happeningu naukowym w Europie, najciekawsze osiągnięcia zaprezentowane zostały przez Wojskową Akademię Techniczną. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego było życie i wszystko co z nim związane.

Patrzę na to, co się dzieje, i nie widziałem dotąd takich tłumów. Myślę, że w tym roku będzie więcej. Stadion Narodowy ma swoją magię - ocenił jeden z pomysłodawców Pikniku i dyrektor Centrum Nauki Kopernik (CNK) Robert Firmhofer. Na stanowisku Wydziału Elektroniki prezentowany był demonstrator multibiometrycznego systemu identyfikacji. Zademonstrowane zostały praktycznie możliwości identyfikacji osób na podstawie osobniczych cech takich  jak:  odcisk palca, obraz twarzy, głosu itp. Widzowie mieli możliwość dodania się do bazy multibiometrycznej i sprawdzenia poprawności działania algorytmów identyfikacji. Uciechy było co niemiara.   W namiocie Instytutu Optoelektroniki największym zainteresowaniem cieszyła się kamera termowizyjna i obserwacja na dużym ekranie termogramów zawierających informacje o rozkładzie temperatury. Prezentowano także termogramy obiektów i zjawisk w energetyce, budownictwie, nauce i przemyśle.

Nie brakowało też chętnych do obejrzenia trójwymiarowych obrazów uzyskiwanych z kamery TOF. Wszyscy zastanawiali się – czasami nawet głośno – jak powstaje taki obraz. Nasi naukowcy tłumaczyli, że obraz  uzyskiwany jest przez opromieniowanie obiektu falą elektromagnetyczną o częstotliwości leżącej w paśmie podczerwieni (800 nm) zaś trójwymiarowy obraz uzyskiwany jest w wyniku analizy fazowej fal odbitych od obiektu. Dla naukowców to cała tajemnica, jednak….nie dla wszystkich do końca zrozumiała. Patrzyli i niedowierzali, a odchodząc mówili, że trzeba się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że urządzenie poza zastosowaniami militarnymi staje się coraz bardziej popularne w przemyśle rozrywkowym i mediach. Ogółem WAT prezentowany był w 9 różnych pokazach, głównie przez pracowników Instytutu Optoelektroniki i Wydziału Elektroniki.

640421 640431 640411 

Jerzy Markowski
foto: Alicja Karwowska

Profesor z USA zainteresowany współpracą z IOE

25 czerwca 2013 r. Wojskową Akademię Techniczną odwiedził prof. Frank K. Tittel z Rice University w Huston (USA, Texas), światowy autorytet w dziedzinie spektroskopii laserowej. Profesor F.K. Tittel był gościem Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych Instytutu Optoelektroniki kierowanego przez prof. Zbigniewa Bieleckiego. Wizyta ta była pokłosiem stażu mjr. dr. inż. Jacka Wojtasa w grupie badawczej prof. Tittla i dotyczyła współpracy w zakresie nowoczesnych czujników optoelektronicznych.

W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym Zespół prowadzi wieloletnie badania dotyczące sensorów niebezpiecznych gazów i materiałów wybuchowych. Aktualnie w ramach Programu Badań Stosowanych (projekt SENSORMED, lider – WAT) oraz projektu badawczego (realizowanego w UW) opracowywane są optoelektroniczne sensory do wczesnego wykrywania markerów chorób w ludzkim oddechu. Profesor Tittel docenił wysoki poziom prowadzanych badań i wyraził zainteresowanie bliższą współpracą.

Prof. Tittel, absolwent Oxford University (1955 – B. A Physics, 1959 – Ph. D Physics), obecnie pracuje w Electrical and Computer Engineering Rice University w Houston. Od uruchomienia pierwszego lasera w 1960 r. był zaangażowany w wiele innowacyjnych odkryć w dziedzinie elektroniki kwantowej oraz technologii laserowej. Badania naukowe, które prowadził we współpracy z Profesorem Robertem Curlem (laureat Nagrody Nobla w roku 1996), doprowadziły do opracowania wielu unikalnych czujników wykorzystujących spektroskopię laserową. Czujniki te znajdują zastosowanie w badaniach NASA dotyczących analizy powietrza i wody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Environmental Protection Agency do monitorowania formaldehydu w terenach zurbanizowanych oraz National Institute of Health do nieinwazyjnej detekcji NO i CO w systemach biomedycznych. Realizowane są one przy użyciu różnych technik optoelektronicznych umożliwiających długoterminowe i selektywne monitorowanie śladowych ilości gazów (o koncentracji rzęduppt,part per trillion). Dorobek publikacyjny Profesora F.K. Tittla obejmuje 470 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Profesor Tittel jest członkiem IEEE (fellow), Optical Society of America, American Physical Society. Otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Szeged (Węgry). W latach 1992-2001 był edytorem prestiżowego czasopisma naukowego IEEEJournal of Quantum Electronics, a od 1996 r. jest edytoremApplied Physics B.

 

tittel 1  tittel 2  tittel 3

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-60