Aktualności

Pożegnanie dr inż. Magdaleny Garlińskiej

29 września pożegnaliśmy dr inż. Magdalenę Garlińską, odchodzącą na wyższe stanowisko. Dr inż. Magdalena Garlińska ukończyła studia w trybie indywidualnym w Wojskowej Akademii Technicznej w 2009 roku. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w specjalności Systemy Radioelektroniczne na Wydziale Elektroniki. Od 2008 roku Magdalena Garlińska pełniła funkcję przewodniczącej sekcji monitoringu elektromagnetycznego w Kole Naukowym Elektroników WAT. W Instytucie Optoelektroniki WAT pracowała od września 2009r., w październiku 2009 roku rozpoczęła studia III-go stopnia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie pracy naukowej "Łącze optoelektroniczne z kwantowym laserem kaskadowym". Zajmowała się tematyką dotyczącą łącza optoelektronicznego w wolnej przestrzeni.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę złożył kierownik ZDSO mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

IMG 0878

IMG 0879

IMG 0885

Zakończenie praktyk studenckich w ZDSO

W dniu 25 września 2015r. miało miejsce uroczyste zakończenie zawodowych praktyk studenckich Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Praktyki odbywały się w dniach od 01 do 25 września, w których uczestniczyli Panowie:

  • Mateusz Kaczycki
  • Kamil Komoń
  • Mateusz Pańczak

W ramach praktyk Studenci zapoznawali się ze strukturą, zadaniami oraz wyposażeniem technicznym Laboratorium oraz procesem projektowania i testowania systemów optoelektronicznych. Zakres zadań obejował wkład w budowę stanowiska laboratoryjnego detekcji fazoczułej (lock-in), pracę w środowisku LAbView, programowanie mikrokontrolerów na bazie platformy Arduino oraz praktyczną realizację urządzeń elektronicznych. Mamy nadzieję, iz zdobyte w laboratorium doświadeczenie oraz nowe umiejętności zawodowe zaowocują w przyszłości a pozyskana wiedza okaże sie przydatna w dalszej nauce!

Prakyki zakończyły się spotkaniem podsumowującym oraz tradycyjnie wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

IMG 20150925 131411

IMG 20150925 131730

IMG 20150925 131737

IMG 20150925 131755

 

 

 

 

ZDSO na Targach MSPO 2015

W dniach 1-4 września 2015 r. odbył się XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. MSPO jest trzecią co do wielkości wystawą militarną Europy, która przyciąga największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe.

Na MSPO nie zabrakło również stanowiska Wojskowej Akademii Technicznej, na którym prezentowano wybrane osiągnięcia prac naukowo-badawczych realizowanych w WAT. Również nasz Zespół miał okazję zaprezentować swoje główne osiągnięcia, w tym system bezprzewodowej łączności optycznej, optoelektroniczny czujnik ditlenku azotu oraz układ zatężania par materiałów wybuchowych.

 

3

5

8

dr inż. Magdalena Garlińska w „Top 500 Innovators”

W maju 2015 r. wyłoniono 180 laureatów czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Wśród nich znalazła się dr inż. Magdalena Garlińska, pracownik Naszego Zespołu, która wyjechała na 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników odbywający się na jednej z najlepszych uczelni świata - University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedziała się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu było także rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwowali także pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

Program „Top 500 Innovators” umożliwia jego uczestnikom prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, ukierunkowanych na potrzeby biznesu z założeniem docelowego wprowadzenia produktu na rynek. Do ostatniej czwartej edycji wpłynęły aplikacje od 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz centrów transferu technologii z całej Polski. Pod uwagę w ocenie kandydatów brano takie kryteria, jak m. in. innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.

magda1

magda2

magda3

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-40