Aktualności

Mianowanie ppłk dr hab. inż. Jacka Wojtasa na wyższy stopień wojskowy

W dniu 19 grudnia 2018 odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczenia oficerom aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Akty mianowań wręczył rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Na stopień pułkownika awansowany został Kierownik Zespołu Detekcji Optycznych ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze wojskowej i naukowej!

jw dsc 00461-1

jJW dsc 00701-1

jw dsc 00431-2


fot. Sebastian Jurek

iLABS: instalacja systemu dystrybucji gazu na stanowiska badawcze

18.12.2018

W tym tygodniu w laboratorium iLABS zakończono prace związane z instalacją systemu dystrybucji gazów podwyższającego poziom bezpieczeństwa zrealizowane w ramach dotacji celowej na finansowanie w latach 2016-2018 kosztów inwestycji budowlanej pn „ Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej spektroskopii absorpcyjnej” zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Między innymi dostarczono i zamontowano dwie szafy ognioodporne zabezpieczające butle z gazami niebezpiecznymi, osobno palnymi i niepalnymi, zapewniającymi normy ppoż.  (zapewniającymi zabezpieczenie przed ogniem przez min. 30 minut) oraz warunki bezpieczeństwa pracy, w tym system wentylacji (typ 3 EX); wykonano dwanaście niezależnych punktów poboru przy każdym stanowisku badawczym do gazów takich jak tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla, metan, amoniak, azot.

P 20181228 123644

P 20181228 124155

P 20181228 124218

P 20181228 124536

 

 

 

 

Przegląd serwisowy analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc.

11.12.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019 w dniu 11.12.2018 przeporwadzono testy aktualizacji analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc., dostarczonej przez autoryzowanego przedstawiciela - firmę Tespol, realizującą przegląd serwisowy.

Tektronix 1

Przegląd serwisowy systemu FTIR Nicolet IS50

14.12.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019 w dniu 14.12.2018 autoryzowany przedstawiciel firmy Spectro-Lab przeprowadził przegląd serwisowy systemu spektrometrycznego FTIR Nicolet IS50 firmy Thermo Fisher Scientific Inc. z wyposażeniem do widmowych pomiarów czasowo-rozdzielczych z rozdzielczością poniżej 50ns umożliwiającą badanie charakterystyk impulsowych źródeł promieniowania wraz z systemem wieloprzejściowej komórki absorpcyjnej o drodze optycznej wynoszącej 10m umożliwiającej szybką identyfikację substancji gazowych o małych stężeniach, nawet poniżej 1 ppm.

FTIR iS50 1

FTIR iS50 2

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-4