Aktualności

Nagrody dla uczestników XXIV Ogólnopolskiego Konkursu im. Adama Smolińskiego

Dnia 16 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podczas uroczystości nagrodzono uczestników XXIV Ogólnopolskiego Konkursu im. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2014/2015 z dziedziny optoelektroniki. Wśród szóstki laureatów wyróżniona została dwójka naszych pracowników.

Pan mgr inż. Arkadiusz Tkacz otrzymał nagrodę II stopnia za pracę pt. „Analiza możliwości zastosowania mini-spektrometru do różnicowej optycznej spektroskopii absorpcyjnej”. Pracę tę realizował pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Wojtasa. Nagrodę III stopnia otrzymała Pani mgr inż. Małgorzata Panek za pracę pt. „Analiza metod detekcji sygnałów w laserowej spektroskopii absorpcyjnej”. Pracę tę realizowała pod kierownictwem dr. inż. Janusza Mikołajczyka.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dyplom 002

dyplom 004

Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT 2015

W dniach 1-3 grudnia odbyła się Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje" wiWAT 2015. Koło Naukowe Optoelektroników reprezentowało czworo członków:

  • mgr inż. Małgorzata Panek,
  • mgr inż. Krzysztof Czyż,
  • mgr inż. Michał Gawron,
  • inż. Sylwester Chojnowski.

Wygłaszane podczas konferencji prezentacje były oceniane przez komisję konkursową, której przewodniczył Prorektor ds. Studenckich WAT – dr inż. Stanisław Konatowski.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwójka członków:

  • mgr inż. Krzysztof Czyż za zajęcie III miejsca w kategorii młodych naukowców,
  • inż. Sylwester Chojnowski za zajęcie I miejsca w kategorii studentów.

Podczas konferencji odbyła się także prezentacja potencjału kół naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, podczas której KNO prezentował układ „Sky Trotter" autorstwa inż. Pawła Wesołowskiego i inż. Damiana Sobczaka.

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

Fot. Elżbieta Dąbrowska

Awans mjr dr hab. inż. Jacka Wojtasa

W dniu 2 listopada z rąk rektora gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka akt mianowania na stopień podpułkownika otrzymał kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas. W imieniu Zespołu gratulacje złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!IMG 1036

IMG 1034

IMG 1042

 

Pierwsze miejsce w konkursie Rektora

Dnia 27 listopada dwóch członków Koła Naukowego Optoelektroników: inż. Damian Sobczak oraz inż. Paweł Wesołowski otrzymali dyplomy za uzyskanie nagrody I stopnia w konkursie za najlepszą pracę pozaprogramową studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Tematem pracy był "Wielozadaniowy system powietrzny Sky Trotter", praca była realizowana pod opieką ppłk dr inż. Janusza Mikołajczyka.

dyplom

IMG 2066

IMG 2069

sky trotter

Fot. Grzegorz Rosiński

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-36