Aktualności

Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT 2015

W dniach 1-3 grudnia odbyła się Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje" wiWAT 2015. Koło Naukowe Optoelektroników reprezentowało czworo członków:

  • mgr inż. Małgorzata Panek,
  • mgr inż. Krzysztof Czyż,
  • mgr inż. Michał Gawron,
  • inż. Sylwester Chojnowski.

Wygłaszane podczas konferencji prezentacje były oceniane przez komisję konkursową, której przewodniczył Prorektor ds. Studenckich WAT – dr inż. Stanisław Konatowski.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwójka członków:

  • mgr inż. Krzysztof Czyż za zajęcie III miejsca w kategorii młodych naukowców,
  • inż. Sylwester Chojnowski za zajęcie I miejsca w kategorii studentów.

Podczas konferencji odbyła się także prezentacja potencjału kół naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, podczas której KNO prezentował układ „Sky Trotter" autorstwa inż. Pawła Wesołowskiego i inż. Damiana Sobczaka.

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

wiwat1

Fot. Elżbieta Dąbrowska

Pierwsze miejsce w konkursie Rektora

Dnia 27 listopada dwóch członków Koła Naukowego Optoelektroników: inż. Damian Sobczak oraz inż. Paweł Wesołowski otrzymali dyplomy za uzyskanie nagrody I stopnia w konkursie za najlepszą pracę pozaprogramową studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Tematem pracy był "Wielozadaniowy system powietrzny Sky Trotter", praca była realizowana pod opieką ppłk dr inż. Janusza Mikołajczyka.

dyplom

IMG 2066

IMG 2069

sky trotter

Fot. Grzegorz Rosiński

Pożegnanie dr inż. Magdaleny Garlińskiej

29 września pożegnaliśmy dr inż. Magdalenę Garlińską, odchodzącą na wyższe stanowisko. Dr inż. Magdalena Garlińska ukończyła studia w trybie indywidualnym w Wojskowej Akademii Technicznej w 2009 roku. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w specjalności Systemy Radioelektroniczne na Wydziale Elektroniki. Od 2008 roku Magdalena Garlińska pełniła funkcję przewodniczącej sekcji monitoringu elektromagnetycznego w Kole Naukowym Elektroników WAT. W Instytucie Optoelektroniki WAT pracowała od września 2009r., w październiku 2009 roku rozpoczęła studia III-go stopnia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie pracy naukowej "Łącze optoelektroniczne z kwantowym laserem kaskadowym". Zajmowała się tematyką dotyczącą łącza optoelektronicznego w wolnej przestrzeni.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę złożył kierownik ZDSO mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

IMG 0878

IMG 0879

IMG 0885

Awans mjr dr hab. inż. Jacka Wojtasa

W dniu 2 listopada z rąk rektora gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka akt mianowania na stopień podpułkownika otrzymał kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas. W imieniu Zespołu gratulacje złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!IMG 1036

IMG 1034

IMG 1042

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-32