Aktualności

Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Udukumentowane doświadczenie w pracy naukowej zbieżnej z wykształceniem,
 3. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 4. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 5. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 6. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Kandydat będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 500 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
 3. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 4. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 5. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 400 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Wizyta Noblisty w WAT

     W dniu 9 maja 2017 r. Wojskową Akademię Techniczną odwiedził Profesor Shuji Nakamura, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Podczas wizyty wygłosił wykład pt. “The Invention of High Efficient Blue LED and Future Solid State Lighting”.
 
     Jednym z punktów odwiedzin Prof. Nakamury było także zwiedzenie bazy naukowo-badawczej Instytutu Optoelektroniki, gdzie mógł zapoznać się z prowadzonymi pracami badawczymi. Wiele opracowanych systemów i wdrożonych urządzeń optoelektronicznych wzbudziło uznanie i duże zainteresowanie Profesora. Szczególną uwagę poświęcił systemom, w których zastosowano niebieskie źródła promieniowania. Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych zaprezentował opracowany czujnik NOx, łącze optyczne otwartej przestrzeni a także układ do pobierania próbek oddechu ludzkiego, który służy do analizy markerów chorobowych. 

mgr inż. Sylwester Chojnowski

foto: Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

 1 

 5

2

 

 3

 

4 

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich".

Wymagania:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
 2. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
 3. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wynagrodzenie: 3000zł/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-32