Aktualności

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego

Za całokształt dorobku i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Nagrody Ministra Obrony Narodowej przyznawane są nauczycielom akademickim uczelni wojskowych.

nagroda MON prof 1

Wizyta NaszaArmia.pl

W laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych przeprowadzony został wywiad z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Bieleckim i mjr mgr inż. Arturem Prokopiukiem na temat działalności naukowej ZDSO i możliwości stosowania układów optoelektronicznych w aplikacjach medycznych. Przedstawione zostały m.in. sensory tlenków azotu NOx i sensory biomarkerów chorobowych.

Fot. Sylwester Chojnowski

Adres materiału filmowego: https://vod.tvp.pl/video/naszaarmiapl,11112017,34497802

naszaarmia 17 1 www

 

naszaarmia 17 2 www

 

 

 

Udział w MSPO 2017

W dniach 5-9 września już po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO 2017 Kielce). Wydarzenie to przyciąga tysiące gości, wśród których znajdują się przedstawiciele ministerstwa obrony oraz resortów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych zarówno z kraju jak i zagranicy. Na MSPO prezentowane są przede wszystkim najnowsze produkty oraz technologie znajdujące swoje zastosowanie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Udział w MSPO brała również Wojskowa Akademia Techniczna, która prezentowała swoje najważniejsze osiągnięcia takie jak system automatycznej, biometrycznej odprawy granicznej, laserowy fotoradar, systemy lidarowe zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, technologie detektorów podczerwieni, samolot patrolowy „OSA”, bezzałogowe statki powietrzne czy system magazynowania wodoru.

Na wystawie zaprezentowane zostały również trzy systemy opracowane w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych w ramach projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

  • układ pobierania markerów chorobowych będący interfejsem pomiędzy pacjentem, a wysokoczułym optoelektronicznym sensorem biomarkerów;
  • optoelektroniczny czujnik, który umożliwia wykrywanie tlenku azotu (NO) o stężeniach na poziomie ppb (ang. parts per bilion). Został on zastosowany m.in. w badaniach laboratoryjnych do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz do analizy powietrza wydychanego przez ludzi w celu określenia możliwości wczesnego wykrywania astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy raka płuc;
  • laserowe łącze w otwartej przestrzeni (ang. Free Space Optics -FSO) pracujące w technologii bezprzewodowej komunikacji optycznej, w której do przesyłania danych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem stosuje się emisję i propagację promieniowania optycznego w wolnej przestrzeni.

dr inż. Beata Rutecka

 

 

MPSO 2017 1

 

MPSO 2017 2

MPSO 2017 3

 

 

 

Pożegnanie mgr Kamili Iwańskiej-Zbojna

25 września pożegnaliśmy mgr Kamilę Iwańską-Zbojna, odchodzącą na wyższe stanowisko do Instytutu Optoelektroniki. W Zespole Detekcji Sygnałow Optycznych mgr Kamila Iwańska-Zbojna zajmowała się współpracą z instytucjami finansującymi projekty, przygotowywała sprawozdania finansowe oraz analizowała dochody i wydatki w ramach tych projektów.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę w obecności całego Zespołu złożył kierownik ZDSO ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

1 1

2 1

3 1

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-28