Aktualności

Pierwsze miejsce w konkursie Rektora

Dnia 27 listopada dwóch członków Koła Naukowego Optoelektroników: inż. Damian Sobczak oraz inż. Paweł Wesołowski otrzymali dyplomy za uzyskanie nagrody I stopnia w konkursie za najlepszą pracę pozaprogramową studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Tematem pracy był "Wielozadaniowy system powietrzny Sky Trotter", praca była realizowana pod opieką ppłk dr inż. Janusza Mikołajczyka.

dyplom

IMG 2066

IMG 2069

sky trotter

Fot. Grzegorz Rosiński

Awans mjr dr hab. inż. Jacka Wojtasa

W dniu 2 listopada z rąk rektora gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka akt mianowania na stopień podpułkownika otrzymał kierownik Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas. W imieniu Zespołu gratulacje złożył prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!IMG 1036

IMG 1034

IMG 1042

 

Zakończenie praktyk studenckich w ZDSO

W dniu 25 września 2015r. miało miejsce uroczyste zakończenie zawodowych praktyk studenckich Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Praktyki odbywały się w dniach od 01 do 25 września, w których uczestniczyli Panowie:

  • Mateusz Kaczycki
  • Kamil Komoń
  • Mateusz Pańczak

W ramach praktyk Studenci zapoznawali się ze strukturą, zadaniami oraz wyposażeniem technicznym Laboratorium oraz procesem projektowania i testowania systemów optoelektronicznych. Zakres zadań obejował wkład w budowę stanowiska laboratoryjnego detekcji fazoczułej (lock-in), pracę w środowisku LAbView, programowanie mikrokontrolerów na bazie platformy Arduino oraz praktyczną realizację urządzeń elektronicznych. Mamy nadzieję, iz zdobyte w laboratorium doświadeczenie oraz nowe umiejętności zawodowe zaowocują w przyszłości a pozyskana wiedza okaże sie przydatna w dalszej nauce!

Prakyki zakończyły się spotkaniem podsumowującym oraz tradycyjnie wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

IMG 20150925 131411

IMG 20150925 131730

IMG 20150925 131737

IMG 20150925 131755

 

 

 

 

Pożegnanie dr inż. Magdaleny Garlińskiej

29 września pożegnaliśmy dr inż. Magdalenę Garlińską, odchodzącą na wyższe stanowisko. Dr inż. Magdalena Garlińska ukończyła studia w trybie indywidualnym w Wojskowej Akademii Technicznej w 2009 roku. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w specjalności Systemy Radioelektroniczne na Wydziale Elektroniki. Od 2008 roku Magdalena Garlińska pełniła funkcję przewodniczącej sekcji monitoringu elektromagnetycznego w Kole Naukowym Elektroników WAT. W Instytucie Optoelektroniki WAT pracowała od września 2009r., w październiku 2009 roku rozpoczęła studia III-go stopnia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika na podstawie pracy naukowej "Łącze optoelektroniczne z kwantowym laserem kaskadowym". Zajmowała się tematyką dotyczącą łącza optoelektronicznego w wolnej przestrzeni.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę złożył kierownik ZDSO mjr dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

IMG 0878

IMG 0879

IMG 0885