Aktualności

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication".

Wymagania:

  1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
  2. Umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,
  3. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
  4. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
  5. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zastosowaniu do wykrywania śladowych substancji i pomiaru stężenia wybranych gazów,

Planowane badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach badawczych i mają charakter interdyscyplinarny, głównie z zakresu optoelektroniki, metrologii i spektroskopii laserowej

 

Wynagrodzenie: 400 Euro/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Stypendium doktoranckie w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich"

stypendium bigZapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium doktoranckiego w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich".

Wymagania:

  1. Wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych (fizyka, chemia) lub technicznych (elektronika, optoelektronika)
  2. Wysoka motywacja do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej
  3. Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorant będzie zajmować się doświadczalnym rozwijaniem optycznych metod detekcji związków chemicznych (markerów, jak np. formaldehyd, lotne związki organiczne) w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich, świadczących o zachodzącym procesie nowotworowym. Praca będzie interdyscyplinarna, z zakresu optoelektroniki i spektroskopii laserowej. Badania będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wynagrodzenie: 3000zł/miesiąc

Szczegółowe informacje do pobrania: tutaj.

Dni Otwarte WAT 2017

 

Dnia 25 marca 2017, odbyły się w Wojskowej Akademii Technicznej Dni Otwarte. Dzień ten był okazją dla tegorocznych maturzystów do porozmawiania z przedstawicielami studentów przy stoisku każdego wydziału, zwiedzania wybranych wydziałów naszej Alma Mater a także do spróbowania wojskowej grochówki. Na stoisku Instytutu Optoelektroniki w Klubie WAT można było zasięgnąć rady o studiach i życiu studenckim od przedstawicieli studentów inżynierii kosmicznej i satelitarnej a także od członków Koła Naukowego Optoelektroników.

Podczas Wycieczki do IOE, kandydaci mieli okazję zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez pracowników IOE. Można było zwiedzić laboratorium laboratorium Zespołu Systemów Bezpieczeństwa a także Laboratorium Laserowej Teledetekcji. W laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych słuchacze mieli możliwość zobaczenia stanowisk laboratoryjnych, na których jeśli zostaną studentami, będą przeprowadzali zajęcia laboratoryjne. 

Sylwester Chojnowski

tlum dni otwarte 2017

KNO dni otwarte 2017

 

lock in dni otwarte

Wizyta Noblisty w WAT

     W dniu 9 maja 2017 r. Wojskową Akademię Techniczną odwiedził Profesor Shuji Nakamura, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Podczas wizyty wygłosił wykład pt. “The Invention of High Efficient Blue LED and Future Solid State Lighting”.
 
     Jednym z punktów odwiedzin Prof. Nakamury było także zwiedzenie bazy naukowo-badawczej Instytutu Optoelektroniki, gdzie mógł zapoznać się z prowadzonymi pracami badawczymi. Wiele opracowanych systemów i wdrożonych urządzeń optoelektronicznych wzbudziło uznanie i duże zainteresowanie Profesora. Szczególną uwagę poświęcił systemom, w których zastosowano niebieskie źródła promieniowania. Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych zaprezentował opracowany czujnik NOx, łącze optyczne otwartej przestrzeni a także układ do pobierania próbek oddechu ludzkiego, który służy do analizy markerów chorobowych. 

mgr inż. Sylwester Chojnowski

foto: Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

 1 

 5

2

 

 3

 

4 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-20