START About us News Metrolodzy PAN obradowali w IOE

Aktualności

Wizyta przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska

Przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego złożyli wizytę 20 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej. Celem wizyty było zapoznanie się z opracowanymi w WAT aplikacjami oraz urządzeniami przeznaczonymi do monitoringu środowiska i wykrywania skażeń. Dyrektora instytutu dr. inż. Krystiana Szczepańskiego, pełnomocnika dyrektora ds. międzynarodowych dr. hab. inż. Jacka W. Kamińskiego, prof. PAN oraz dr. inż. Marka Chmiela powitał Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor wręczył gościom pamiątkowe ryngrafy, a następnie zaprosił do odwiedzenia laboratoriów Instytutu Optoelektroniki. 

W laboratoriach Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych kierownik zespołu ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas zaprezentował dorobek naukowy zespołu m.in. sensory do wykrywania śladowych ilości związków chemicznych i zanieczyszczeń powietrza, czujniki materiałów niebezpiecznych, sensory NOx, optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych.

Fot. Sebastian Jurek

 

wizyta ochrona srod 2017 1

 

wizyta ochrona srod 2017 2

 

wizyta ochrona srod 2017 3

 

wizyta ochrona srod 2017 4

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego

Za całokształt dorobku i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Nagrody Ministra Obrony Narodowej przyznawane są nauczycielom akademickim uczelni wojskowych.

nagroda MON prof 1

Pożegnanie mgr Kamili Iwańskiej-Zbojna

25 września pożegnaliśmy mgr Kamilę Iwańską-Zbojna, odchodzącą na wyższe stanowisko do Instytutu Optoelektroniki. W Zespole Detekcji Sygnałow Optycznych mgr Kamila Iwańska-Zbojna zajmowała się współpracą z instytucjami finansującymi projekty, przygotowywała sprawozdania finansowe oraz analizowała dochody i wydatki w ramach tych projektów.

Podziekowanie za wieloletnią współpracę w obecności całego Zespołu złożył kierownik ZDSO ppłk dr hab. inż. Jacek Wojtas oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki.

My także dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

1 1

2 1

3 1

Wizyta NaszaArmia.pl

W laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych przeprowadzony został wywiad z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Bieleckim i mjr mgr inż. Arturem Prokopiukiem na temat działalności naukowej ZDSO i możliwości stosowania układów optoelektronicznych w aplikacjach medycznych. Przedstawione zostały m.in. sensory tlenków azotu NOx i sensory biomarkerów chorobowych.

Fot. Sylwester Chojnowski

Adres materiału filmowego: https://vod.tvp.pl/video/naszaarmiapl,11112017,34497802

naszaarmia 17 1 www

 

naszaarmia 17 2 www

 

 

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-start-16