START About us News Stypendium dla młodego naukowca ze stopniem doktora w ramach projektu w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-electrochemical detection of liquid explosives fabrication"

Wyróżnienia dla ZDSO od Rektora WAT

Wyróżnienia dla ZDSO od Rektora WAT

12 października, w obecności władz Akademii obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji JM Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński wręczyli medale i odznaczenia wyróżniającym się nauczycielom akademickim oraz pracownikom.

ZNA-WAT-MNowakowski -145x1451


Zespół ZDSO otrzymał dyplom za ” Modernizację procesu nauczania”.

dyplom-12102012-145x1451

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-72-wyroznienia-dla-zdso-od-rektora-wat