START About us News Otwarcie przewodu doktorskiego mjr. Artura Prokopiuka

Otwarcie przewodu doktorskiego mjr. Artura Prokopiuka

13.03.2019

W dniu dzisiejszym o godz. 9:50 w Sali Konferencyjnej IOE (bud. 136) odbyło się seminarium pt. „System pobierania próbek frakcji pęcherzykowej do analizatorów powietrza wydychanego przez człowieka”, które jest związane z wszczęciem przewodu doktorskiego przez Kierownika naszego laboratorium mjr. Artura Prokopiuka. Przedstawione wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem i uzananiem adytorium. Na najbliższej Radzie IOE odbędzie się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów :)!

ZDSO

mjrA.P 13.03.2019

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-318-otwarcie-przewodu-doktorskiego-mjr-artura-prokopiuka