START About us News PL ZDSO LasBITer - Aktualności

Przegląd serwisowy analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc.

11.12.2018

W ramach środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2017 - 2019 w dniu 11.12.2018 przeporwadzono testy aktualizacji analizatora sygnałów o dużej szybkości próbkowania firmy Tektronix Inc., dostarczonej przez autoryzowanego przedstawiciela - firmę Tespol, realizującą przegląd serwisowy.

Tektronix 1

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-314-przeglad-serwisowy-analizatora-sygnalow-o-duzej-szybkosci-probkowania-firmy-tektronix-inc