START About us News Wizyta Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

Instalacja spektrometru o dużej rozdzielczości IFS 125HR firmy BRUKER

30.11.2018

W dniach 26-30 listopada specjaliści z firmy BRUKER GMBH oraz z BRUKER POLSKA przeprowadzili instalację i testy systemu fotospektrometrycznego o dużej rozdzielczości typu IFS 125HR zakupionego z dotacji celowej MON. System umożliwia pomiar charakterystyk widmowych ciał stalych, cieczy oraz gazów z rozdzielczością do 0,0015/cm w zakresie od UV do FIR. Instalacja zakończyła się dwudniowym szkoleniem z obsługi systemu.

FTIR 1

FTIR 2

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-310-instalacja-spektrometru-o-duzej-rozdzielczosci-ifs-125hr-firmy-bruker