START About us News Wizyta Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW

Szkolenie z systemu detekcji gazów niebezpiecznych

W dniu 27 kwietnia odbyło się szkolenie pracowników Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych z obsługi Systemu detekcji gazów niebezpiecznych X-am 8000. Szkolenie obejmowało zapoznanie się z oprogramowaniem do konfiguracji i obsługi systemu oraz mobilnej jednostki sensora wielogazowego. Celem szkolenia było przekazanie Systemu detekcji w użytkowanie oraz zapoznanie pracowników ZDSO z możliwościami zdalnego pomiaru i przesyłu danych. Przeprowadzono testy zainstalowanego systemu detekcji gazów potwierdzających wymaganą funkcjonalność i parametry, wraz z certyfikatem o dopuszczeniu dostarczonego systemu i urządzeń do użytkowania. 

z1

z2

27.04.2018

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-301-szkolenie-z-systemu-detekcji-gazow-niebezpiecznych