START About us News Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego

Instalacja systemu ograniczonego dostępu do Laboratoriów ZDSO

12.03.2018

W ramach realizacji inwestycji budowlanej na lata 2016-2018 "Przebudowa Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych dla potrzeb ultraczułej laserowej spektroskopii absorpcyjnej" zgodnie z decyzją nr 6599/IB/SP/2016 z dnia 30 maja 2016 r., w dniach 09-12.03 zrealizowane zostało jedno z zadań cząstkowych: "Instalacja systemu dostępu i monitorowania". Został wykonany system rejestracji wejść/wyjść, kontroli przejścia z logowaniem zdarzeń wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych i systemem podtrzymania zasilania. Powstałe w roku ubiegłym wydzielone Pracownie doposażone zostały w domofony do nadzoru nad osobami wchodzącymi do Laboratorium.

domofon3

domofon0

domofon2

domofon1 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-homepage-news-297-instalacja-systemu-ograniczonego-dostepu-do-laboratoriow-zdso